Vinster i välfärden
Nu har S-ombuden i Göteborg klubbat det som vållat stor debatt både inför och under kongressen – de politiska riktlinjerna kring välfärden där vinstfrågan stått i fokus. Under söndagskvällen lade partistyrelsen till en mening i sitt förslag, den lyder: ”Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.” Den godkändes under måndagsförmiddagen av kongressen.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger till Arbetet att beslutet är i linje med det som togs på LO-kongressen 2012 om en non profit-princip.

– Vi är väldigt nöjda med beskedet som kongressen gav. Förra gången var det en jättedebatt mellan LO och Socialdemokraterna om vinster i välfärden. I dag bekräftas att vinstbegränsningen ska gälla vård, skola och omsorg. Det är ett stort steg att vi nu är överens om att vinster ska regleras på alla sektorer, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Men frågan om vad ”stopp för vinstjakt” betyder återstår väl?
– Ja, kongressen tar en viljeinriktning och det är naturligtvis lagstiftaren som bestämmer detaljerna. Kongressen ger uppdraget och det är stentydligt. Ingen kan tveka på vad partiet tycker efter den här kongressen.

Även Kommunals ordförande Tobias Baudin är nöjd.

– För mig är det fullständigt självklart. Självklart ska inte vinstjakt råda i skola, vård och omsorg och det har också varit Socialdemokraternas linje innan, säger han till Arbetet.

Är det tydligt för dig vad ”sätta stopp vinstjakt” betyder?
– Nej, det är inte lika tydligt. Vi har sagt från Kommunals sida att ett sätt att lösa det är den utredning som Ilmar Reepalu har lagt, att införa ett kraftigt reglerat vinsttak. Men det är ju upp till regeringen att försöka få igenom det i riksdagen.

Hur skulle du se på om regeringen väljer att gå före med vinstbegränsningar för skolan?
– Om regeringen har planer på att bara gå fram med skolan protesterar vi kraftfullt mot det. Vi ser att vinstjakten drabbar inte minst de som jobbar i äldreomsorgen med lägre löner, mer deltider och mer visstidsanställningar. Det kravet kommer vi inte släppa, säger Tobias Baudin.

Investeringar och lånefinansiering
De så kallade 6F-förbunden (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) hade hoppats på starkare skrivningar kring finanspolitiken i de nya välfärdsriktlinjerna. Deras prioriterade fråga på S-kongressen är ”lånefinansierad finanspolitik för full sysselsättning”. Kongressen klubbade bland annat skrivningar om att Socialdemokraterna ”vill öka investeringar i infrastruktur samtidigt som det politiska ramverket värnas”. Det står också att partiet är positivt till att pröva lånefinansiering av vissa strategiska infrastrukturprojekt.

– Vill man vara positiv kan man säga att de ändå klubbade igenom beslut som gör att vi går åt rätt håll. Men det är inte tillräckligt. Det behövs mer för att nå Europas lägsta arbetslöshet, säger Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna och nuvarande ordförande för 6F.

Han är besviken över att det inte nämns några mål eller belopp som går att mäta.

– Lägger man bara ett par kronor har man uppfyllt det här beslutet. Vi hade gärna sett ett större åtagande som gick att mäta.

Yrkeslegitimation för undersköterskor 

image1

Camilla Runerås. Foto: Martina Frisk

Först var partistyrelsen emot, sen vände den. Inför debatt och beslut om riktlinjerna lades en mening till: ”Undersköterskeyrkets status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas. Vi ser positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel/yrkeslegitimation.”

– Jag är särskilt glad över tillägget att undersköterskeyrkets status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas. En legitimation höjer statusen på yrket och säkrar kvaliteten inom vården, sa undersköterskan och S-ombudet Camilla Runerås från Västmanlands delegation, när hon stod i talarstolen på kongressen.

Camilla Runerås kallar kongressbeslutet för ett bra första steg. Att gå vidare med yrkeslegitimation för undersköterskor är något som Kommunals ordförande Tobias Baudin pekade på som särskilt viktigt när han presenterade överenskommelsen om framtidens kompetensförsörjning med SKL.

– Att utredningen om hur yrkeslegitimation kan genomföras kommer tillsättas skyndsamt är jag helt övertygad om, sa Baudin till Arbetet då.