Attackerna är vidriga och vanliga människor föll offer för detta. Vi kan inte se annat syfte med sådana attacker annat än att göra människor rädda, skapa hat och splittra oss.

Vi anser att detta inte kan tolereras. Vi, som är en del av arbetarrörelsen fördömer denna terrorattack.

Vi uttrycker också våra sympatier och kondoleanser till de drabbade och deras familjer.

Klubbstyrelsen, SEKO Tunnelbanan, Klubb 111