Birgitta har haft ett långt arbetsliv i handeln. I dag är hon 72 år och pensionär med en inkomst under gränsen för fattigdom. Efter skatt finns det mindre än 10 000 kronor kvar i plånboken att leva på varje månad. Det var inte så här det skulle bli. Det är inte så här vi ska behöva tillbringa alla år efter yrkeslivet.

Handels medlemmar har drabbats hårt på en arbetsmarknad där man förvägras möjligheten att jobba heltid. Inom detaljhandeln jobbar 77 procent av alla kvinnliga arbetare och 55 procent av alla manliga arbetare deltid. Av dessa svarar ungefär 43 procent att de inte får möjlighet att jobba heltid, trots att de vill och behöver en fulltidstjänst.

I Handelsanställdas förbunds rapport Man får lära sig att leva på det man har beskriver Birgitta och hennes kollegor livet som fattigpensionär där pengarna knappt räcker till det nödvändigaste när hyran är betald.

Att arbeta deltid tidigt i livet påverkar pensionen mer negativt på grund av den uteblivna ”ränta-på-ränta”-effekten. Pensionen är en avspegling av den samlade arbetsinkomsten under livet där skillnaderna reflekteras inte bara mellan kön, utan även mellan sektorer och yrken.

Klyftorna i samhället blir allt större när möjligheten till en skälig inkomst begränsas. I november 2016 fastställde Arbetsdomstolen i den så kallade ”Hyvlingsdomen” att arbetsgivare får möjlighet att utan hänsyn till vare sig turordningsregler eller omställningstid sänka de anställdas arbetstid, och därmed inkomst. Fler påtvingade deltider är nu att vänta. Domen spär än mer på skillnaderna i livsinkomst. Fällan slår igen.

Vi behöver koppla greppet inom ett antal områden på arbetsmarknaden för att öka jämställdheten vad gäller löner och inkomster, men även på pensionssystemet som sådant. Det är oacceptabelt att individer med samma livsinkomst ska få helt olika pensioner beroende på deras placeringsval. Med över 800 fonder att välja mellan, lycksökande pensionsförvaltare och ineffektiva förvaltningskostnader är det hög tid att se över premiepensionssystemet.

I det svenska samhället växer nu återigen gruppen fattigpensionärer. Det är fullständigt oacceptabelt men långt ifrån en nödvändig utveckling. Vi äger verktygen – så låt oss börja använda några av dem redan nu:

• Heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad.
• Deltid ska endast förekomma när det finns objektiva skäl för det; när bemanningen inte kan lösas på annat sätt eller när anställda behöver vara tjänstlediga på deltid.
• Se över och reformera premiepensionssystemet.

Först när vi kan enas om Birgitta och hennes kollegors rätt till en dräglig pension efter ett långt arbetsliv kan vi börja prata om värdighet igen.

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund