NYMartin-K-webbledartopp

”De har ett högre tempo med piskan i ryggen”. Orden kommer från Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels, när han i Handelsnytts och Dagens Arbetes granskning av bemanningsföretag inom lager och industri pekar på den stora – och förvridna – vinsten av att hyra in personal i stället för att anställa dem. Det är inte lönen som företagen tjänar på, det är att inhyrda måste jobba hårdare och utan ansvar kan slängas på sophögen när de är utslitna.

Visserligen har arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar, men genom bemanningsföretag kan det kringgås.

Att anlita bemanningsföretag har därmed blivit ett sätt för arbetsgivare att öka arbetstempot utan att bry sig om följderna. Enligt Fredrik Ståhlberg kan arbetstempot vara 30 – 40 procent högre bland bemanningsanställda än bland de fast anställda. Det går en tid, men naturligtvis inte i längden. Många bemanningsanställda är unga kvinnor och män som redan vid några och tjugo har svåra förslitningsskador.

Det här är naturligtvis fullständigt oacceptabelt och att Svenskt Handels vd Karin Johansson smiter undan genom att vägra kommentera frågan för de fackliga tidningarna är rent stötande.

Bemanningsavtalet har hyfsat kunnat hålla uppe lönerna för de uthyrda men det är uppenbart att mycket ännu saknas för ett heltäckande avtal.

Läs mer om granskningen:

Handelsnytt: ”Uthyrd och utsliten”

Dagens Arbete: Bemanningens baksida