Det visar resultatet av en granskning som Datainspektionen har gjort av hur Arbetsförmedlingen hanterar hälsorelaterade personuppgifter i sina centrala it-system. Arbetsförmedlingen får kritik av Datainspektionen för sitt sätt att hantera tilldelningen av behörigheter.

”När Arbetsförmedlingen hanterar personuppgifter så måste den säkerställa att respektive handläggare endast kommer åt de uppgifter som han eller hon behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Här brister Arbetsförmedlingen”, säger Elin Hallström, jurist på Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Datainspektionen har beslutat att Arbetsförmedlingen bland annat ska begränsa åtkomsten till personuppgifter om hälsa. Detta så att varje handläggare bara kan komma åt de uppgifter som han eller hon behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Arbetsförmedlingen måste dessutom bestämma villkor för hur man ska ge användare behörighet av hälsorelaterade personuppgifter.

Fakta: Datainspektionen

• Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

• Med begreppet personuppgift menas alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande människa. När det kommer till personuppgifter fokuserar Datainspektionen på känsliga områden, nya företeelser och områden där risken för missbruk är särskilt stor.

Källa: Datainspektionen.se.