40 kommuner saknar en simhall för allmänheten. Det var en av de nyheter som kablades ut under veckan, som i all sin enkelhet visar hur det skiljer åt att leva i stad och land. Personer som bor i mindre orter får i dag inte samma möjligheter att öva sin simkunnighet.

Lägg till simhallen inställda busslinjer, Arbetsförmedling som för det mesta är stängd och nedlagt BB och du står inför vår tids stora samhällsutmaning. Den som via Brexit och Donald Trump visar att själva vår demokrati är i svaj.

Arbetet kan visa att 29 000 statliga jobb försvunnit i 231 kommuner de senaste tjugo åren. Medan kommuner som Höör och Falköping förlorade jobb tillkom i huvudstaden med kranskommuner 12 000 myndighetstjänster.

När jobb och kommunal service försvinner minskar också dragningskraften för människor att bosätta sig där. Det gör i sig att underlaget för att driva skolor och affärer försämras. Många små kommuner har i dag hamnat i en ond spiral som tycks vara svår att vända.

När Landsbyggdkommittén i januari presenterade 75 förslag för att möta utmaningarna var flera av förslagen intressanta. Att stoppa nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokala kontor, 10 000 nya statliga jobb och att det kommunala utjämningssystemet ska anpassas till demografiska förändringar var några av dem.

Det viktiga att komma ihåg är att det inte är en enskild simhall eller en handfull jobb som kommer att vända utvecklingen. Det behövs ett samlat grepp där regeringen visar att man menar allvar med att hela landet ska omfattas av en fullgod samhällsservice. Nästa vår ska regeringen följa upp utredningen med en proposition. Innehållet i den blir högintressant att följa.

Statsminister Stefan Löfven har i veckan varit ute på Sverigeturné. Syftet är att bland annat lyssna på de som bor i de mindre orter där det är tufft – och att alla ska känna sig delaktiga i samhällsbygget. Kravlistan på vad som önskas av regeringen var lång redan innan statsministern anlände till första orten Lessebo: satsningar på väg och järnväg, nya statliga jobb och fler poliser för att nämna några.

När han nu återvänder till huvudstaden finns bara en lämplig uppmaning: Get to work.