STOCKHOLM 2016-02-26 Kˆtt till fˆrs‰ljning i en kˆttdisk i Hˆtorgshallen Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Kod 10078 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

ARBETET DEBATT. Regeringen saknar ambition att minska köttkonsumtionen. Fokus för livsmedelsindustrin borde ha legat på att stötta hållbara, växtbaserade livsmedelsföretag, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

I veckan presenterade regeringen de nya övergripande målen för livsmedelsstrategin som fokuserar på en svensk matproduktionsökning som svarar mot konsumenternas efterfrågan, både vad gäller konventionell och ekologisk produktion. Målen legitimerar tyvärr framtida subventioner i syfte att pumpa upp produktionsvolymen inom svensk köttindustri, vilket innebär ett mycket allvarligt bakslag för miljön, för den svenska folkhälsan och i förlängningen för skattebetalarna.

Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen, uttrycker i ett pressmeddelande sin glädje över de nya livsmedelspolitiska målen: ”Det är viktigt för hela kött- och charkuteribranschen att vi får bra förutsättningar med fokus på ökad konkurrenskraft som är långsiktiga.”

Det är synnerligen anmärkningsvärt att regeringen helt saknar ambitionen att minska köttkonsumtionen. Anna Richert, Världsnaturfondens i Sveriges talesperson i matfrågor, kommenterar i ett pressmeddelande: ”En av planetens främsta påfrestningar kopplat till maten är konsumtionen av kött. Vi måste våga ta tjuren vid hornen och minska och helst halvera vår köttkonsumtion. Vi hade hoppats att politikerna skulle ta tydligare ställning i frågan och inte skjuta över problemet på kommande generationer.”

Fokus för livsmedelsstrategin borde rimligen ligga på att stötta hållbara och snabbt växande växtbaserade livsmedelsföretag, inte den otidsenliga och samhällsskadliga köttindustrin. Konsumtion av miljöskadlig och onyttig animalisk mat leder till allt större bördor för skattebetalarna eftersom miljö- och ohälsokostnaderna i slutändan vältras över på offentlig sektor.

Regeringen borde använda skattevapnet för att komma åt köttets negativa externaliteter. Höjd skatt på kött diskuteras i Tyskland. Deras miljömyndighet Umweltbundesamt föreslog nyligen en höjning av momsen på animalier från dagens 7 procent till 19 procent, av klimatskäl. Den årliga intäkten beräknas till 5,2 miljarder euro som bland annat föreslås användas till att sänka momsen på klimatvänliga livsmedelsprodukter.

I Naturvårdsverkets rapport ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan” lyfts en halverad köttkonsumtion till år 2025 fram som en lockande framtidsvision. För att nå dit behövs, enligt rapporten, flera olika styrmedel och politiska åtgärder som drar åt samma håll.

Det är ännu inte för sent för regeringen att komplettera livsmedelsstrategin med ett mål om halverad köttkonsumtion till år 2025. Här är två förslag på politiska styrmedel för att uppnå det:

• Stimulera en vegetarisk norm i offentlig måltidsverksamhet där växtbaserade huvudrätter serveras som standard.

• Höj momsen på animalier och använd pengarna till sänkt moms på klimatsmart växtbaserad mat, som Tysklands miljömyndighet föreslår.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag