NYMartin-K-webbledartopp

Kommunal har avblåst strejkhotet för undersköterskor inom privat sektor sedan Almega Vårdföretagarna slutligen har gått med på att även undersköterskorna inom privat vård och omsorg kommer att omfattas av den extra lönesatsning som deras kollegor inom offentlig, idéburen och kooperativ verksamhet redan har fått.

Det intressanta här är alltså att också idéburen och kooperativ verksamhet redan har givit undersköterskorna det avtal som de privata vårdgivarna fram till igår vägrade gå med på.

Det handlar alltså inte om ”valfrihet”, att brukare och sjuka ska kunna välja mellan innovativa idéburna och kvalitetsmedvetna verksamheter kontra en förstockad offentlig verksamhet.

Skiljelinjen i striden om undersköterskornas löner och villkor går i stället mellan å ena sidan offentligt driven verksamhet tillsammans med de cirka 60 stora privata företag som ingår i de idéburna företagens egen organisation Famna och å andra sidan de privata vinstdrivande företagen, Attendo, Frösunda och övriga Almegaanknutna och investmentägda företag vars enda idé med den verksamhet de bedriver är att öka sina ägares vinster.

Det är denna sist nämnda kategori som har sagt nej till basala och rimliga villkor för de undersköterskor de har anställda. Orsaken är att de anser att rimliga löner för undersköterskorna hotar deras vinstuttag.

Här syns en klar skillnad mot de verksamheter som på allvar och inte bara i propagandan främjar utveckling och valfrihet. Det är idéburna stiftelser, medlemsägda sjukhem och kooperativt drivna verksamheter inom sjukvård och omsorg. Deras paraplyorganisation Famna vet att rimliga löner på lång sikt är en förutsättning för en hållbar utveckling av verksamheten.

Men de rikskapitalägda bolagen har å sin sida ingen långsiktig idé alls. Själva avsikten när ett riskkapitalbolagens tar över en verksamhet är att maximera vinsten på kort sikt, få ut så mycket pengar som möjligt och sälja det som är kvar till någon annan.

Det äldsta idéburna företaget som är med i Famna är Stiftelsen Danvikshem som i år fyller 465 år. De har alltså redan givit undersköterskorna samma rimliga påslag som i offentlig sektor.

Den genomsnittliga ägandetiden när de riskkapitalbolagsägda företagen i Almega går in i en verksamhet brukar ligga på mellan fem och tio år. Dessa företag skriver på för rimliga löner först under hot om konflikt.

Det är tydligt att vinstuttag inte har någonting i vård och omsorg att göra. Det är lika tydligt att de inte har för avsikt att utveckla någon som helst ”valfrihet” eller ”alternativa idéer” inom vård och omsorg.

Vinstuttagen ur vården måste kraftigt begränsas för att säkra en bra verksamhet för brukare, sjuka och anställda.