STOCKHOLM 2016-04-15 Arbetslˆs kvinna sˆker jobb vid dator p Arbetsfˆrmedlingen. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Foto: Jessica Gow/TT

Konkurrens och individuella val är ingen bra modell för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Det visar en färsk rapport från forskningsinstitutet IFAU.

Det handlar om systemet med etableringslotsar som infördes 2010 och togs bort fem år senare. Lotsarna skulle hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden, genom att vara en slags privat arbetsförmedlare och coach.

Den nyanlända skulle själv välja en lots, som i sin tur hade stor frihet att själv utforma verksamheten under max två års tid. Ersättningen till företaget baserades delvis på resultat. Systemet lades ned för att Arbetsförmedlingen, som ledde uppdraget, ansåg att det fanns för allvarliga problem bland företagen.

Rapporten från IFAU, Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering, visar nu att konkurrensutsättning och valfrihet i sig är problematiska för nyanländas möjligheter att få jobb. De flesta lotsar anpassade sig efter vilket socialt stöd den nyanlände ville ha. Valet från den nyanlände styrdes enligt rapporten utifrån kontakter och möjligheter att få praktiskt hjälp på det egna språket.

– Många nyanlända efterfrågade just socialt stöd och hjälp med exempelvis anknytningsärenden. För att kunna konkurrera om deltagare erbjöd lots­företagen framförallt detta. Vi finner inget tydligt stöd för att deltagarna valde lots utifrån hur duktig lotsen var på att hjälpa den nyanlände att hitta arbete. Det faktum att så få deltagare fick jobb gjorde det också svårt att välja lots utifrån den aspekten, säger Kristina Sibbmark som är en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.

Författarna hittade inga lotsar som arbetade på ett sätt så att det ledde till att nyanlända fick jobb i någon högre utsträckning.

– Systemet tycks inte ha fungerat som det var tänkt, åtminstone inte ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Konkurrensen och valfriheten verkar inte ha sållat fram de företag som hjälpt individer till jobb och vår slutsats är att det är svårt att skapa en fungerande marknad i insatser för nyanlända, säger Martin Söderström en annan av rapportförfattarna.

Rapporten bygger på statistik om 400 lotsföretag och 53 000 nyanlända, samt intervjuer med tio etableringslotsar.