Josefin Johansson. Foto: LO

Josefin Johansson. Foto: LO

Hos flera LO-förbund växer andelen unga medlemmar. Nyckeln till framgången stavas skolinformation. Denna vecka träffas 250 unga på tvärfackliga Ungforum.

LÄS OCKSÅ Enkät ”Är du med i facket”?

– Ungdomsverksamhet är något som är viktigt för det långsiktiga fackliga arbetet. Den här mötesplatsen behövs för att tänka utanför boxen och inspireras av varandra, säger Josefin Johansson som har varit LO:s ungsekreterare sedan i juni.

Det finns inga siffror över andelen unga inom LO men när Arbetet ringer runt till flera av förbunden vittnar de om en positiv medlemsutveckling. Hos Byggnads är nära 30 000 medlemmar under 30 år, vilket är 5 000 fler än 2011.

Arbetet med att omorganisera Byggnads ungdomsverksamhet har pågått sedan 2014 och har landat i bildandet av Unga Byggare. Nu finns unga representerade i samtliga regionstyrelser och förbundsstyrelsen, berättar Jakob Wagner som jobbar på Byggnads organisationsenhet.

– Jag vill nog påstå att det blivit något enklare att engagera unga de senaste åren men det kräver fortfarande hårt arbete, säger han.

För att locka unga till facket arbetar Unga Byggare med skolinformation, sociala aktiviteter, utbildningar och facklig aktivism.

– Att redan under skoltiden ge en ideologisk grund är av stor betydelse för att kunna fortsätta driva en framgångsrik ungdomsverksamhet i Byggnads, säger Jakob Wagner.

Handels arbetar också flitigt med just skolinformation. Av förbundets 157 000 medlemmar är en tredjedel under trettio år.

– Vi håller facklig skolinformation en gång per läsår i alla våra branschinriktade klasser, på handelsprogrammet och hantverksprogrammet. Vi ringer också varje år 2 500 elever som tar examen, för att följa upp deras studentmedlemskap.

– När vi gjorde det nu senast efter sommaren valde 74 procent att fortsätta sitt medlemskap i Handels, säger Daniel Söderberg, ungdomssekreterare på Handels.

Josefin Johansson på LO gläds åt att förbunden satsar allt mer på att organisera unga.

– Vill man ha inflytande över sitt arbetsliv och det som händer i samhället krävs det att vi engagerar oss. Framförallt handlar det om att visa ungdomar att unga har makten, att de har möjlighet att påverka i våra demokratiska föreningar.

Om hon måste prioritera en sakfråga som är viktigast för unga blir det trygghet på arbetsplatsen.

– Tidsbegränsade anställningar är en svår nöt att knäcka.

LO:s Ungforum

• LO:s ungforum har arrangerats sedan början av 2000-talet. Det är Nordens största tvärfackliga samling. 250 unga under 30 år samlas under tre dagar för att lära av varandra och lägga upp fackliga strategier för framtiden.

• Temat i år är organisering och undertemat är aktivism.