En klar majoritet i riksdagen vill inte att vinstuttagen ska hejdas, det tycker däremot statsminister Stefan Löfven. Och han får stöd av svenska folket som är starkt kritiska till att deras skattepengar ska gå till skatteparadis utomlands.

70 procent av skattebetalarna vill att deras pengar, som de fått i lön, pension, sjukersättning, a-kassa, föräldraledighet med mera och som beskattas i Sverige, ska användas till det de är avsedda för och inte till privata företag inom välfärdssektorn. Företag som genom att beskattas utomlands undkommer skatteplikt i Sverige och samtidigt gör oskäligt stora vinster på skattebetalarnas pengar.

Privatiseringsivrarna tror att ökad privatisering och att marknadskrafterna ska vara lösningen på den offentliga sektorns utmaningar. Det tycker vi är kvalificerat struntprat.

Inom sjukvården har kostnaden för primärvård ökat inom samtliga landsting som infört vårdvalsmodeller. Ökningen av hyrläkare och hyrsjuksköterskor har också till viss del orsakats av vårdvaldsmodeller. Privatiseringen av apoteken är ytterligare ett exempel på ett område som vi hittills har sett leda till försämringar och kostnadsökningar.

Stefan Löfven och regeringen får inte till stånd någon förändring eftersom det inte får någon majoritet i Sveriges riksdag.

Högerpartierna och Sverigedemokraterna gör inget för att stoppa vinsterna. Det enda de gör är att propagera för ökad privatisering och en valfrihet som leder till ökade kostnader för skattebetalarna med skattehöjningar för vanliga löntagare som följd.

Förslaget ifrån Ilmar Reepalu om att föreslå ett vinsttak på 7 procent får tummen ner ifrån oss och vår förhoppning står till Stefan Löfven och regeringen kastar förslaget i papperskorgen.