STOCKHOLM 20141023 Arbetet: Intervjua Arbetsmiljˆverkets nya generaldirektˆr Erna Zelmin-Ekenhem Foto: Fanni Olin Dahl / TT / kod: 11375

Erna Zelmin-Ekenhem. Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Det är bra för hälsan att fortsätta att arbeta efter pensionsåldern. Mentalt krävande arbete klarar äldre minst lika bra som yngre. Fysiskt tunga jobb är svårare.

Enligt en färsk rapport från Arbetsmiljöverket finns flera fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna, det är bra för ekonomin och arbetsgivarna får erfaren personal under längre tid. För individen strukturerar arbetet tiden, skapar mening, ger status och identitet i ett land som Sverige där arbete är norm.

– Det handlar om lagom arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid för att kunna jobba vidare, konstaterade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem på Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.

I rapporten har sju forskare tittat på arbetsmiljö relaterat till att vi blir allt äldre och friskare.

– Vi har möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan.  Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet i en kommentar till rapporten.

Samtidigt är det ingen hemlighet att kvinnor, som ofta haft tunga fysiska jobb både fysiskt och mentalt slits ut tidigare än männen. Vilket syns i antalet sjukskrivningar som ökat dramatiskt sedan 2010.

– Orsaken till kvinnors högre sjuktal är till stor del en arbetsmiljöfråga, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

I verkets rapport kring åldrande och arbete konstateras att skolbakgrund har en stor betydelse för hur vi mår och klarar av att jobba efter 60. Nya siffror från SCB visar att antalet utbildningsår avgör hur gammal du blir och skillnaden ökar.

En jämförelse av dem med förgymnasial utbildning och dem med eftergymnasial utbildning visar att skillnaden mellan 2010-2015 ökat från 4,1 år till 5,4 år för kvinnor och från 4,6 år till 5,8 år för män.

Den könssegregerade arbetsmarknaden gör att fler kvinnor än män arbetar i fysiskt tunga yrken. För män kan kan en avgörande orsak till att inte vilja jobba vidare, enligt Arbetsmiljöverkets sammanställning, vara åldersdiskriminering. ”Arbetsmiljön och attityden till äldre arbetskraft är central för valet att fortsätta arbeta eller gå i pension” skriver Arbetsmiljöverket.

– Vi vet att vi har mycket kvar att lära och göra för att skapa arbetsplatser, som gör det möjligt att stanna kvar länge i arbetslivet, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Anders Lignell