Oslo, Norway 20160426. Arbeidere i arbeid, Byggeplass. Bygg og anlegg. Anleggsplass og byggegrop for det nye Nasjonalmuseet p Vestbanetomta. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod 20520

Foto: Gorm Kallestad/TT

INSÄNDARE. När det gäller arbetare tycks det vara okej att betala en bråkdel av vad det borde kosta, skriver Kim Söderström, ordförande Byggnads Gävle-Dala.

Äntligen börjar det byggas lägenheter runt om i landet.  Även de kommuner som tidigare kämpat med ett överskott på bostäder ser en ljusnande framtid och vågar satsa. Detta är mycket bra. Både för medborgarna som behöver någonstans att bo men även för byggnadsarbetarna och material-leverantörerna på orten. Det sprider en optimism på orten när man ser byggkranarna snurra.

Tyvärr ger inte alltid bygget så mycket lokalt arbete eller materialförsäljning som man kan tro. Det beror helt och hållet på vem som vunnit upphandlingen. Nästan alltid när ett lokalt eller regionalt byggföretag lämnat lägst pris så är det också det företaget som bygger, från grund till tak med egen personal och lokala råvaror.

I dag finns det några stora företag som inte har särskilt mycket egen personal längre. De har satt i system att sälja ut stora delar av produktionen. Ibland till företag med svensk bemanning och ibland till utländskt bemannade företag.

Detta är inget problem kan man tycka, eftersom de svenska kollektivavtalen ska gälla och lika behandling ska råda. Däremot blir det konstigt med tanke på att de utländska arbetarna utöver svenska löner även har rätt till resor och traktamente. Hur det kan bli billigare är för mig en gåta. För inte kan det väl vara så att något företag försöker dumpa löner och villkor för att fylla sin egna plånbok på bekostnad av arbetarnas?

I dag debatteras det och skrivs spaltmeter om vikten av att äta svenskt kött och övrig lokalproducerad mat. Jättebra! Bönderna kan fortsätta med sitt jordbruk och bevara kulturlandskapet. Det är även bra för miljön genom kortare transporter. Framför allt sägs det att djurhållningen är bättre i Sverige.

Men när det kommer till människor och arbetskraft så är det inte lika noga längre. Då är det tydligen okej att betala en bråkdel av vad det borde kosta?

Byggnads träffar med jämna mellanrum på byggnadsarbetare som blir utnyttjade. I de fallen verkar det endast vara fackföreningen Byggnads som bryr sig. När vi uppmärksammar problem och vill åtgärda dem möts vi av påståenden om att vi skulle vara protektionistiska och att facket spelat ut sin roll.

Finns det någon bonde i Sverige som blivit anklagad för protektionism för att hen förespråkat närodlat? Jag undrar också vem som skulle kontrollera marknaden om inte facket gjorde det? Bevisligen fungerar inte den kapitalistiska marknaden utan spelregler.

Kim Söderström, ordförande Byggnads Gävle-Dala