Lönsamheten i branschen är god och förutsättningarna är goda för såväl arbetsgivare och arbetstagare, skriver Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand. Foto: Henrik Montgomery

ARBETET DEBATT. Om Måleriföretagen återkommer med attacker på ackordslönesystemet ökar risken för konflikt. Det skriver Peter Sjöstrand, förhandlingschef Svenska Målareförbundet.

När detta skrivs har vi på Målareförbundet just börjat förberedelserna för 2017 års avtalsrörelse. Runt om i landet sitter nu våra medlemmar och mejslar fram kraven som vi tänker driva. 2016 års avtalsrörelse blev onödigt stökig på grund av en illa förberedd och tondöv motpart.

Arbetsgivarna tvingade ut oss i en konflikt som de aldrig kunde vinna. Där fanns en attack på hela vårt lönebildningssystem. Där fanns en stenåldersmässig syn på jämställdhet när man vägrade ge gravida kvinnor samma anställningstrygghet som andra.

Alla som kan något om svensk arbetsmarknad och lönebildning kunde se att arbetsgivarsidan borde ha skrivit på avtalet långt tidigare än vad som nu skedde. Detta såg säkert också Måleriföretagens medlemsföretag. De måste ha undrat varför deras organisation och förhandlingsledning agerade som de gjorde.

Om arbetsgivarna tänker sig att regelmässigt återkomma med krav på att underminera vårt ackordslönesystem vill jag redan nu skicka en tydlig signal. Mina medlemmar kommer aldrig att acceptera det. Den dörren är stängd.

Detta krav var för övrigt det enda som fördes fram från arbetsgivarna 2016, vilket förvånade oss. Nog måste det finnas andra frågor som är viktiga för måleribranschen att samtala kring och hitta lösningar på. Vår målsättning är att utveckla en väl fungerade partsrelation där vi kan mötas i respekt för våra olika roller och utveckla branschen.

En sådan relation kan aldrig byggas på förslag som man redan på förhand vet kommer att skapa konflikt och ilska. Måleriföretagen riskerar att skada sina medlemsföretag om de inte tar sitt förnuft till fånga och för fram förslag som vi kan samtala om.

I alla avtalsförhandlingar måste man klara av att göra en rimlighetsbedömning. Är detta ett rimligt krav? Har vi förutsättningar att nå en bit på vägen eller till och med hela vägen fram? Denna bedömning måste man göra innan man sätter sig i förhandlingar. Annars är bara risken att förhandlingarna går i baklås. Där har förhandlarna på Måleriföretagen en läxa att göra.

Mitt besked från Målareförbundet och våra medlemmar är att vi under inga omständigheter kommer att kompromissa med ackordslönesystemet. Där gör man sig icke besvär. Facit för detta finns i 2016 års avtalsrörelse. Jag hoppas att vi slipper en konflikt om det igen om drygt ett halvår i avtalsrörelsen 2017.

Svensk ekonomi går väldigt bra. Sysselsättningen ökar. Lönsamheten i branschen är god. Utvecklingen och tillväxten ser god ut för en överblickbar framtid. Förutsättningarna är goda för såväl arbetsgivare och arbetstagare.

Kan vi bara mötas i reella och konstruktiva förhandlingar kring de reala förutsättningarna som ekonomin ger och slippa ideologiskt färgade och utsiktslösa attacker så är mycket vunnet redan på förhand. Jag är övertygad om att Måleriföretagens medlemmar anser det.

Peter Sjöstrand, förhandlingschef Svenska Målareförbundet