Camilla Frankelius, Sveriges Ingejörer (till vänster) och näringsminister Mikael Damberg (S) (till höger) delade ut priset till Saab. Foto: Press.

Industrins jämställdhetspris för 2016 gick till Saab, för att under lång tid ha arbetat för att öka antalet lönesättande kvinnor.

Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab fick årets utmärkelse i samband med Industridagen i Malmö med motiveringen:

”Saab har på ett imponerande sätt gått från ord till handling när det gäller jämställdhet…Saabs arbete grundar sig på en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens, oavsett kön, sam en övertygelse om att jämställdhet är en förutsättning för innovation och långsiktig lönsamhet”, skriver Industrirådet i ett pressmeddelande.

Arbetet hos Saab inleddes 2007 då andelen kvinnliga chefer hos Saab var knappt 14 procent i Sverige. 2015 var dubbelt så många, 27 procent av cheferna kvinnor. Målet är att till 2025 ska 35 procent av cheferna i Sverige och 30 procent av dem ute i världen vara kvinnor.

– Att arbeta för att göra Saab mer jämställt är en viktig strategi för hållbar lönsamhet och fortsatt hög teknisk kompetens. Industrirådet pris är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, sade Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe i en kommentar till utmärkelsen.

Marie Söderqvist, vd i arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen och ordförande i Industrirådets jämställdhetsgrupp är nöjd med valet:

– Saabs arbete visar att det inte finns några genvägar när det gäller jämställdhet. det handlar om ett kontinuerligt arbete för att föra utvecklingen framåt. Ledningens engagemang är den viktigaste framgångsfaktorn, säger hon.

Tidigare års pristagare är bland andra Coca Cola Sverige (2015) och Boliden Ab (2013). Årets pris delades ut under måndagseftermiddagen av näringsminister Mikael Damberg