STOCKHOLM 20161006 Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lˆvin (MP) presenterar regeringens infrastrukturproposition under en presstr‰ff p Bella Venezia, Rosenbad p torsdagen. Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterade regeringens infrastrukturproposition den 6 oktober. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen lägger många nya miljarder på underhåll i sin infrastrukturproposition. Men pengarna räcker ändå inte till att förhindra att järnväg och vägar blir sämre än i dag, enligt Trafikverket.

Regeringen har framhävt hur mycket mer man vill satsa på järnvägsunderhåll i sin infrastrukturproposition för 2018-2029 jämfört med den plan som gäller i dag.

När infrastrukturminister Anna Johansson (S) och klimatministern, tillika vice statsministern, Isabella Lövin (MP) förra veckan presenterade huvudlinjerna i propositionen lyfte de särskilt fram att ramarna för järnvägsunderhåll höjs med 47 procent jämfört med den förra regeringens plan. Även ramarna för vägunderhåll höjs, men bara med 7 procent.

Enligt Trafikverkets underlag räcker höjningarna inte för att klara att vidmakthålla dagens funktionalitet i järnvägsnätet. Det skulle kräva sammanlagt 156 miljarder kronor under perioden 2018-2029. Regeringen föreslår i sin proposition som lämnades till riksdagen idag en ram på 125 miljarder kronor.

Även när det gäller vägnätet så fattas, enligt Trafikverkets underlag, pengar för att kunna se till att det inte blir sämre än i dag. Regeringen föreslår en ram på 164 miljarder kronor, medan Trafikverket bedömer att det skulle behövas 189 miljarder kronor.

Om målet dessutom skulle vara att komma ikapp med underhåll av väg och järnväg som släpar efter så krävs ytterligare miljarder kronor. Det betyder att regeringens infrastrukturproposition kommer att innebära tuffa prioriteringar när det gäller vilka järnvägssträckor och vägar man ska satsa mest på.

När det däremot gäller utveckling av transportssystemet med nya investeringar föreslår regeringen en ekonomisk ram som är något större än Trafikverkets högsta alternativ, vilket ger visst utrymme för nysatsningar eller tidigareläggande av beslutade projekt. Hur de pengarna ska användas kommer dock bestämmas när den nationella infrastrukturplanen bestäms 2018.

I förra veckan framgick det mellan raderna att planerna på att bygga höghastighetsbanor har övergått från att vara reella planer till mer oklara mål. Några pengar avsätts inte och Anna Johansson framhöll att underhåll av redan existerande järnvägar går först.

Totalt omfattar regeringens proposition 623 miljarder kronor, inklusive underhåll och utveckling av Sveriges transportsystem. Den nuvarande planen för 2014-2025 omfattar 522 miljarder kronor.