STOCKHOLM 20021001 ISS st‰dare Rosalina Ulloa st‰dar ett kontor. Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX Code 71420 ***BEST LO-TID***

Foto: Fredrik Sandberg/TT

ARBETET DEBATT. Pressade priser i upprepade upphandlingar får konsekvenser för kvaliteten och arbetsmiljön för de anställda. Därför tar vi tillbaka sjukhusstädningen i regional regi, skriver Daniel Hedén (S), Region Skåne.

Den 1 september genomförde Region Skåne det största återtaget av lokalvård inom hälso- och sjukvård någonsin i Sverige när städningen på SUS i Lund övergick i egen regi. Att återföra sjukhusstädningen är ett väl övervägt beslut av den rödgröna majoriteten i Region Skånes servicenämnd och baseras på tre huvudsakliga skäl: kvalitén, medarbetarperspektivet och utvecklingen av samordnade servicetjänster.

Under 2016 har även lokalvården vid Trelleborgs lasarett återtagits och när även Landskrona lasarett övergår under 2017 kommer Region Skåne att bedriva all sin sjukhusstädning i egen regi.

Vi betraktar lokalvården vid våra sjukhus som en del av kärnverksamheten. Är det inte rent på sjukhusen ökar risken för att patienterna drabbas av infektioner. Bra vårdhygien, där lokalvården är en viktig del, skapar förutsättningar för en bra sjukvård. Så enkelt är det.

När priserna pressas i upprepade upphandlingar av städentreprenörer får det konsekvenser för kvalitén. Den utvecklingen vill vi bryta. Då Region Skåne, till skillnad från privata bolag, inte har någon vinstmarginal att ta ut kan vi ha högre bemanning till samma kostnad, vilket vi ska använda för att bli bättre.

Kritiken mot arbetsförhållanden och möjligheterna att göra ett bra jobb i en kraftigt prispressad och underbemannad miljö har länge varit omfattande från fackliga organisationer, verksamhet och medarbetare.

Toalettstädning på enstaka minuter borgar varken för god kvalitet (vårdhygien) eller god arbetsmiljö. Vidare bidrar nya upphandlingar till att personalen som är anställd hos entreprenören inte kan vara säkra på att få behålla sitt arbete. I vårt övertagande av sjukhusstädningen i Lund har de anställda städarna hos entreprenören erbjudits en tillsvidareanställning hos Region Skåne och blivit erbjudna heltidstjänst. Det skapar trygghet för personalen.

Vidare möjliggör lokalvård i egen regi en samordning av våra servicetjänster i Region Skåne. Det vill säga utöver lokalvård till exempel kök och transport. Med färre gränssnitt mot vården fungerar samverkan bättre och internt inom serviceorganisationen skapas nya möjligheter till en breddad serviceroll och arbetsrotation. Ett samlat gränssnitt skapar också nya möjligheter att utveckla den vårdnära servicen på ett sätt som frigör mer tid för vårdpersonalen att ägna åt patienterna.

Region Skåne bedriver redan i dag städning och service i egen regi på skånska sjukhus som håller nationellt hög klass. Men vi nöjer oss inte, vi ska bli ännu bättre. Det blir vi om förutsättningarna är de rätta. Inom serviceorganisationen pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att samordna tjänsteleveranserna, höja kvalitén och bli en än bättre arbetsgivare och en bättre partner till vården. Återtagande av lokalvården på sjukhus är en viktig pusselbit i detta.

Med en bättre vårdhygien förebygger vi vårdskador, onödigt mänskligt lidande och höga vårdkostnader. Därför är vi beredda att göra de insatser som krävs för en god vårdhygien.

Daniel Hedén (S), ordförande Servicenämnden, Region Skåne