Frisörer arbetar en stor del av dagarna med saxen, borsten eller fönen i handen. För många leder de tunga arbetsställningarna, där armen är ständigt lyft från kroppen, till värk i nacke, axlar och armar. Det är också vanligt att frisörerna drabbas av allergier och luftvägsproblem av alla kemikalier som finns i hårfärger, blekmedel och permanentvätskor.

– Många får sådana besvär att de måste lämna yrket. Bara 40 procent finns kvar efter åtta år, enligt en avhandling av en av våra doktorander, säger Katrin Dierschke, läkare på Arbets- och miljömedicin i Lund, till tidningen Arbetarskydd som berättar om avhandlingen.

Enligt Katrin Dierschke skulle många problem kunna förebyggas om arbetsmiljön i salongerna förbättrades och kunskapen om kemikalier blir bättre.

I många fall behöver ventilationen förbättras där kemikalierna bereds och används, men en så enkel sak som att använda handskar på rätt sätt och vid rätt tillfällen kan också hjälpa. Även vanliga schampon kan ge eksem och huden torkar lätt ut om händerna ständigt blöts ner.

Fler tips på hur frisörer kan skydda sina händer finns i det faktablad som Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm gav ut i våras.