I våras sade 24 av totalt 38 intensivvårdssjuksköterskor i Kristianstad upp sig i protest mot att de inte fick tillräckligt med återhämtning. De har nu ersatts med undersköterskor och hyrpersonal, skriver Vårdfokus.

Trots flera bud från arbetsgivaren valde 18 att fullfölja sina uppsägningar i slutet av juni, medan sex drog tillbaks sina uppsägningar.

Intensivvårdsavdelningarna i Kristianstad och Ystad har i sommar tillsammans åtta vårdplatser öppna, vilket är en mindre mot normalt.

Efter sjuksköterskeuppsägningarna beslutade ledningen att ändra bemanningsmixen. En stor del av sjukskötersketjänsterna har konverterats till underskötersketjänster. För att klara full verksamhet räknar ledningen i dag med att det ska gå runt med 24 sjuksköterskor, i stället för 38 som tidigare.

Enligt Ytte Hjert, verksamhetschef för intensivvården på Centralsjukhuset i Kristianstad,  har det minskade antalet sjuksköterskor inte försämrat vården, eftersom de sjuksköterskor som är i tjänst numera kan koncentrera sig på sina sjuksköterskeuppgifter. Vändningar, tvättningar och annan basal vård som de tidigare hjälpte till med sköts nu så gott som uteslutande av undersköterskor.

I samband med att de tidigare sjuksköterskorna sade upp sig beslutade ledningen att genomsnittslönen för en specialistutbildad iva-sjuksköterska ska ligga på cirka 37 000 kronor i månaden och att medelarbetstiden ska vara mellan 32 och 33 timmar i veckan.

– Med ett så bra avtal tror jag det blir lättare för oss att rekrytera. säger hon, till Vårdfokus.