Fackförbunden Seko och ST har tecknat nya löneavtal för bransch kommunikation med Almega. Avtalet innebär löneökningar på 2,2 procent.

– Vi har lyckats förhandla fram både ett krontal och en procentsats, vilket är viktigt för våra medlemmar, inte minst för de lägst avlönade på området. Dessutom ska vi nu avtalsvägen komma till rätta med problematiken kring raster och skiftarbete, säger Chaker Nassar, avtalsansvarig ombudsman på Seko, i ett pressmeddelande.

Avtalet är på 12 månader och löper från den 1 augusti 2016 till 31 juli 2017. Även ST är nöjda med sitt avtal med Almega, som också löper ut den 31 juli 2017.

– Utöver löneökningar till våra medlemmar så är vi nöjda med att ha åstadkommit en gemensam arbetsgrupp som ska diskutera arbetstider och raster. På kommunikationsområdet är verksamheten igång dygnet runt och det är viktigt att få bra villkor för arbetstiderna för att förbättra arbetsmiljön, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i ett pressmeddelande.

Avtalen för Seko och ST berör 19 000 medlemmar på bland annat Postnord, Swedavia, Menzies Aviation AB, Bring Citymail, EPN och Aviator.