Det vanligaste är att skyddsombudet inte får vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), exempelvis när man gör riskbedömningar och går skyddsronder. Arbetsgivaren tycker att det sköter man bäst utan skyddsombud.

Så ser ett typiskt fall av hindrande ut, enligt Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.

– Allt fler arbetsgivare försöker aktivt runda kollektivavtalet och arbetsmiljölagen. Hos oss har ärendena om trakasserier och hind-rande av skyddsombud klart ökat. I snitt får vi in två fall i månaden, även om bara ett fåtal av dessa går till central förhandling.

Skärmavbild 2016-06-10 kl. 09.48.15Men Transport får också in många fall där arbetsgivaren med uppsåt och i strid med arbetsmiljölagen utser egna skyddsombud. Transport har haft fyra sådana ärenden bara under det senaste året.

En del fall är av ”hittepåkaraktär” där arbetsgivaren fejkar fel och brister för att bli av skyddsombudet. Det är också vanligt att man omplacerar skyddsombudet. I värsta fall lägger man ner en körning just för att bli av med skyddsombudet.

Det regionala skyddsombudet i GS-fackets avdelning Värmland-Dalsland har dokumenterat sex fall (läs om dem här) där skyddsombuden motarbetats till den grad att de till sist sagt upp sig själva eller lämnat uppdraget.

– Det är mycket allvarligt, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO och adjungerad professor i arbetsvetenskap. Att folk säger upp sig eller blir uppsagda är förbannat svårt att värja sig mot.

Enligt Sten Gellerstedt har skyddsombuden fått det allt svårare att utföra sitt uppdrag under de senaste sju-åtta åren.

– Det har blivit mycket mer polariserat på arbetsmarknaden och tonen har blivit allt råare.

LO planerar nu en riksomfattande enkät för att få grepp om situationen och bestämma vad som ska göras.

LÄS OCKSÅ

Skyddsombudet tvingades sluta – var ”för jobbig”

GS-facket: så motarbetas skyddsombud