Det regionala skyddsombudet i GS-fackets avdelning Värmland-Dalsland har dokumenterat sex fall där skyddsombuden motarbetas och till sist lämnar uppdraget.

1.Nekas vidareutbildning och omplaceras
Ett skyddsombud begärde ledigt i god tid för vidareutbildning för  skyddsombud. Skyddsombudet nekades ledighet, med motiveringen att alla andra skyddsombud också vill gå vidareutbildningar. Ombudsman kopplades in och efter det godkändes det att skyddsombudet fick gå vidareutbildningen. Skyddsombudet omplacerades efteråt.

2.Uppdrag ifrågasätts
Skyddsombudets uppdrag ifrågasattes när han skulle åka på en arbetsmiljöträff. Han hade också svårt att få tid att arbeta med skyddsfrågor på grund av underbemanning. Skyddsombudet har nu lämnat uppdraget.

3.Trakasseras tills de slutar
Arbetsgivarens trakasserier mot skyddsombuden hade pågått en längre tid. Flera skyddsombud lämnade då sina uppdrag.

4.Ställs inför ultimatum
Skyddsombudet fick ultimatum: ”Sluta, annars lägger vi ner företaget”.

5.Nya skyddsombud nekas att gå grundutbildning
Ett flertal nyvalda skyddsombud har inte fått gå grundutbildning och detta har medfört att skyddsarbetet inte fungerat på dessa arbetsplatser. Skyddsombuden har tröttnat efter några år och hoppat av uppdraget.

6.Underbemanning gör att det inte finns tid
Även underbemanning på många arbetsplatser har gjort att skyddsombudens arbete får stå tillbaka.

LÄS OCKSÅ

Skyddsombudet tvingades sluta – var ”för jobbig”

Transport: Allt fler arbetsgivare rundar aktivt kollektivavtal och arbetsmiljölagar