STOCKHOLM 20150713 En gravid kvinna sitter vid en dator och pratar med en manlig kollega p en arbetsplats Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Socialsekreterare i Sundsvall får förkortad arbetstid. Socialnämnden inför sex timmars arbetsdag för en bättre arbetsmiljö.

Under ett år genomförs arbetstidsförkortningen på prov. Anställda ska arbeta sex timmar om dagen och utöver det ha tid för återhämtning och kompetensutveckling, skriver socialnämnden i ett pressmeddelande.

Sundsvall har, liksom fler kommuner i Sverige, haft svårt att rekrytera socialsekreterare vilket har gett till hög arbetsbelastning för de anställda. För att skapa en bättre arbetsmiljö, bli en attraktivare arbetsplats samt minska sjukfrånvaron har socialnämnden därför tagit beslut om arbetstidsförkortning.

I fjol beslutade även nämnden om en särskild lönesatsning på socialsekreterarna som i genomsnitt fick en löneökning på 7 procent.