STOCKHOLM 20140523 Heidi Stensmyren, l‰kare och ny ordfˆrande fˆr Sveriges L‰karfˆrbund Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Heidi Stensmyren. Foto: Janerik Henriksson/TT

Läkarförbundet ska utreda sitt medlemskap i Saco. – Jag tror att det är bra för Sacos relevans om vi diskuterar vad centralorganisationen ska uträtta och vad vi vill ha ut av vårt medlemskap, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

På förbundets fullmäktige i veckan fick styrelsen i uppdrag att utreda nyttan med medlemskapet i Saco. Förbundet har över 40 000 aktiva medlemmar och betalar 4,5 miljoner i medlemsavgift varje år.

Det finns ett missnöje över att Saco har agerat alltför självständigt och gått utanför sitt mandat bland medlemmar i Läkarförbundet. Det ledde till att chefsföreningen lämnade in motionen om en översyn av medlemskapet.

Heidi Stensmyren är försiktig i sina uttalanden. Själva utredningen ska inte handla om huruvida Läkarförbundet ska stanna kvar som medlem. Det är en senare fråga, enligt ordföranden.

– Nej, först måste vi se över medlemskapet med avsikt på vad vi vill ha ut av det. Centralorganisationen driver vissa frågor. Vi har ett stort intresse av att den driver rätt frågor.

Hon säger att målet är i första hand är en väl fungerande federation. Utredningen, som ska vara klar i vår, kan resultera i förslag som gäller inflytande i Saco, men också handla om vilka politiska områden som centralorganisationen ska ägna sig åt.

– Inom federationen behöver man hela tiden föra en diskussion kring vad vi som medlemmar vill ha ut av ett medlemskap. Ur det perspektivet är det rimligt att vi gör det här.

Saco får kraftig kritik av motionärerna för att organisationen uttalat sig i tunga sakpolitiska frågor utan förankring och avstämning med medlemsorganisationerna.

– Ett exempel är den skattepolitiska debatten för inte så länge sedan. Det ledde till att vårt förbund fick kritik av medlemmar, säger Thomas Lidén i Sveriges Läkarförbunds chefsförening.

– Men det handlar inte så mycket om vad Saco sa eller inte sa, utan Saco ska vara en paraplyorganisation som för fram medlemsorganisationernas åsikter, inte tvärtom.

Thomas Lidén säger, liksom ordföranden, att frågan nu inte handlar om ifall Läkarförbundet ska stanna kvar i Saco.

– Vi vill ha en analys och sedan väga plus och minus. Det är en bättre ordning än att först diskutera medlemskapet. På fullmäktige diskuterade vi inte särskilt mycket för eller emot Saco.