Emmelie Renlund rycker upp skol­informationen i Stockholm Gotland.

Emmelie Renlund rycker upp skol­informationen i Stockholm Gotland.

– Vi måste kämpa som fan för att fler ska förstå hur viktigt det är att organisera sig i facket. Vi har alltid och kommer alltid att behöva kämpa för vår rätt.

Så kort kan Emmelie Renlund, snickare och skolinformatör hos Byggnads region Stockholm-Gotland sammanfatta sitt arbete ute i skolorna. Tillsammans med sin kollega Anton Linde möter de gymnasieelever runt om i Stockholmsområdet. Sedan i februari har de fått in 212 nya studiemedlemmar till Byggnads och målet är att hinna ut till alla skolor före sommaren.

– Det är kul att det funkar så bra på så kort tid, säger hon.

Emmelie Renlund kommer från Umeå, fick en projektanställning i Stockholm, för att rycka upp skolinformationen i Stockholm Gotland.

– Stockholm Gotland var väldigt dåliga på att prioritera skolinformation, i Västerbotten skrev vi in 100 procent av byggeleverna, så jag ville vara med och få fart på arbetet här och få chansen att flytta till Stockholm, berättar hon.

Dessutom är hon ordförande i Unga Byggare och sitter med som ungdomsrepresentant i Byggnads förbundsstyrelse.

– 30 procent av medlemmarna är under 30 år. Vi måste få vara med och bestämma vart förbundet går och vår röst behöver höras inom alla frågor.

Som kvinna i en helt mansdominerad värld brinner hon för att bryta de normer och den jargong som finns i byggbranschen.

– Vi drev frågan i avtalsrörelsen. Det är inte bara vårt ansvar. Arbetsgivarna måste anställa kvinnor, och alla, från skollärare till arbetsgivare, måste utbildas och nu ska det bildas en grupp för att jobba med frågorna, säger hon.

När Arbetet pratar med Emmelie Renlund är hon i Nyköping för att vara med på en regional ungdomsutbildning. Hon ska bland annat prata om just normer och maktstrukturer.

– Det är otroligt viktigt att bryta de normer som stänger ute människor från byggbranschen, menar hon.

Men det är ute på skolorna bland gymnasieeleverna hon trivs bäst.

– Det är fantastiskt att se när polletten trillar ner och eleverna inser hur viktigt det är att organisera sig fackligt, säger hon.