Det blir 590 kronor mer även för anställda i kommunala fastighetsbolag. Kommunal och tecknat nytt avtal med Fastigo.

Runt 2 000 anställda i kommunala fastighetsbolag har idag fått ett nytt ettårigt avtal. Avtalet innehåller löneökningar på i genomsnitt 590 kronor. Varje enskild anställd är dock inte garanterad någon löneökning utan hela summan ska fördelas i lokala förhandlingar, vilket arbetsgivarna ser som en framgång.

– Det är glädjande att vi kommit överens om ett avtal utan individgarantier. Vi fortsätter därmed på den inslagna vägen med ett starkt lokalt inflytande över lönebildningen. För medlemsföretagen är detta något av en hjärtefråga, säger Mona Finnström, vd på Fastigo, i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet innebär också att uppsägningstiden för arbetstagarna förlängs beroende på anställningstid. Enligt Fastigo innebär avtalet kostnadsökningar för företagen på 2,2 procent.