Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

INDIEN. Omkring 100 000 arbetare i den informella sektorn i den indiska delstaten Gujarat ska få särskilda id-kort som ger dem rätt till sjukvård och försäkringar. Reformen är en stor framgång för den fackliga organisationen SEWA.

Arbetstagare i den informella ekonomin ska med hjälp av de nya korten få tillgång till gratis sjukförsäkring samt olycksfallsförsäkring för kvinnor och barn.

Den fackliga och IUF-anslutna organisationen SEWA, Self Employed Women’s Association, representerar kvinnor i den informella ekonomin och har länge kämpat för bättre skyddsnät för sina medlemmar. Den senaste tiden har kampanjen intensifierats, vilket nu gett resultat.

”Det är en betydande framgång att man lyckats få så många registrerade”, säger Barbro Budin, jämställdhetsansvarig på det globala facket IUF i ett pressmeddelande från Union to Union.