Sjöbefälsföreningen, SBF, varslade under onsdagen om strejk i skärgårdstrafiken. Strejken inleds vid midnatt den 12 april om inte ett avtal med arbetsgivarparten Almega träffats innan dess, skriver SBF i på sin webbsida. Nu har medlare utsetts.

Bakgrunden till varslet är att Sjöbefälsföreningen vill ha ett avtal med lika villkor i skärgårdstrafiken, istället för tre olika avtal som det är idag, skriver SBF.

Vidare vill SBF ha ett lönesystem med tarifflöner, som innebär att lönen räknas upp beroende på antalet tjänsteår. Arbetsgivarna vill istället ha en individuell lönesättning.

Stora delar av skärgårdstrafiken i Göteborg och Stockholm påverkas av varslet. Bland annat omfattas sju fartyg vid Göteborgs Styrsö Skärgårdstrafik och alla Blidösundsbolagets fartyg.

Medlingsinstitutet har utsett Gunnar Samuelsson, Gunilla Runnquist och Ella Niia att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för Turism och Sjöfart.