STOCKHOLM 20151221 Uppdrag: Arbetet. Fackfˆrbunden IF Metall, Sveriges Ingenjˆrer och Unionenˆverl‰mnar sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Anders Ferbe, fˆrbundsordfˆrande IF Metall, Martin Linder, fˆrbundsordfˆrande Unionen och Ulf Bengtsson, fˆrbundsordfˆrande Sveriges Ingenjˆrer. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Anders Ferbe, IF Metall, Martin Linder, Unionen och Ulf Bengtsson, Sveriges ingenjörer. Foto: Jessica Gow/TT

Avtalsrörelsen inom industrin står still. Någon avtalsförslag från de opartiska ordförandena, Opo, kommer inte denna vecka. Nu försöker facken inom industrin vinna opinionen med ny statistik som visar hur det går allt bättre för svensk ekonomi.

– Det är oerhört trögt, besvärligt och svårt, säger Anders Ferbe, ordförande i IF Metall till radions nyhetssändningar.

– Vi har idag ingen bild av hur ett kommande avtal ska se ut, varken när det gäller nivåer, avtalsförändringar eller avtalsperiodens längd.

Senare på torsdagen har de fem facken inom industrin kallat till presskonferens där alla förbundsordförandena ställer upp på podiet. Det visar hur allvarligt läget bedöms vara.

På presskonferensen ska också nya ekonomiska bedömningar presenteras, enligt inbjudan. Men dessa publicerade förbunden redan tidigt på torsdagsmorgonen i en debattartikel i affärstidningen Dagens Industri. Valet av tidning tyder på att de vill nå direkt fram till näringslivets toppar runt om i landet.

De fem samverkande facken, IF Metall, Livs, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer hävdar att industrin går mycket bättre än vad arbetsgivarna påstår.

Förbundens ekonomer har analyserat industrins konkurrenskraft under den senaste avtalsperioden. På flera punkter har förbättringar skett:

• Sedan mitten av 2014 har industriproduktionen ökat. 2015 var ökningen 4 procent.
• Industrins produktivitet steg med över 4 procent 2015.
• Under avtalsperioden har industrins produktivitet ökat med 2 till 2,5 procent per år.
• Nivån på den svenska arbetskraftskostnaderna har sjunkit med över 7 procent jämfört med de viktigaste konkurrentländerna i Europa.
• Jämfört med Tyskland har arbetskraftskostnaderna sjunkit med omkring 10 procent.

De fem fackliga ledarna förklarar att målet i förhandlingarna är höjda reallöner, men att man trots de goda ekonomiska läget inte vill växla upp kraven och kräva högre löneökningar än vid förra förhandlingstillfället.

– En del anser att våra lönekrav är för låga. Vi anser att det ännu är för tidigt att växla upp. Därför är våra lönekrav desamma som för tre år sedan, skriver de fem förbunden i Dagens Industri.

Redan på morgonen avvisade arbetsgivarna i Teknikföretagen fackens mer positiva bild av det ekonomiska läget.

– Vi delar inte fackens beskrivning av industrin. Jag är bekymrade över konkurrenskraften och hur det går ut över jobben, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

– Nu är vi mitt i slutförhandlingarna. Då är det viktigt att vi använder den förhandlingsordning som vi har i industriavtalet och inte förhandlar via media.

Det är inte bara facken inom industrin som presenterar nya, positiva siffor över svensk ekonomi. På torsdagsmorgonen släppte Kommerskollegium siffor över exportens utveckling under förra året. Totalt sett ökade den mycket starkt. Jämfört med året före var ökningen 7,4 procent.

Framför allt tjänsteexporten går mycket bra. Den steg med över 15 procent medan varuexporten ökade med 4 procent.

Och i nästa vecka släpper Konjunkturinstitutet sin tunga rapport om konjunkturläget i Sverige. Men Åke Svensson vill inte fästa alltför stor vikt vid dessa rapporters resultat när parterna går in på upploppet i avtalsrörelsen.

– Underlaget för förhandlingarna var det stora arbetet som gjordes förra året inför avtalsrörelsen. Jag kan inte se framför mig att vi skulle försöka styra efter dagsformen i någon enstaka rapport från någon enskild aktör.