Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Arbetsmarknadens parter i Danmark har kommit överens om en grundutbildning som syftar till att slussa in nyanlända flyktingar och återförenade familjemedlemmar på arbetsmarknaden.

Danska LO och arbetsgivarorganisationen DA kallar inslussningen för integrationsgrundutbildning (IGU). Den ska hjälpa nyanlända flyktingar som inte är kvalificerade att få ett vanligt jobb att komma in på arbetsmarknaden.

IGU ska vara i upp till två år och växla mellan utbildning och praktik. Under de två åren ska flyktingarna ha lektioner i sammanlagt 20 veckor. Under praktiktiden ska de få praktikantlön.

– Det är riktigt bra att arbetsmarknadens parter har enats om något konkret och vi uppmanar regeringen att ta emot det med öppna armar, säger Mattias Tesfaye, socialdemokratisk ledamot av Folketingets utlänningsutskott.

TT