STOCKHOLM 20151221 Uppdrag: Arbetet. Fackfˆrbunden IF Metall, Sveriges Ingenjˆrer och Unionenˆverl‰mnar sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Anders Ferbe, fˆrbundsordfˆrande IF Metall, Martin Linder, fˆrbundsordfˆrande Unionen och Ulf Bengtsson, fˆrbundsordfˆrande Sveriges Ingenjˆrer. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Martin Linder, förbundsordförande Unionen och Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, har alla undertecknat debattartikeln. Foto: Jessica Gow/TT

IF Metalls ordförande Anders Ferbe anser att den svenska lönebildningen, som den fungerat de senaste 20 åren, är attackerad från alla håll. IF Metall ska tillsammans med de andra industrifacken snart förhandla fram ett nytt löneavtal för hela industrin. De senaste 20 åren har industrin varit lönenormerande. Nu kan det vara slut med det, anar Ferbe.

Ferbe försvarar tillsammans med de andra industrifacken industrimärket och påpekar att lönebildningsmodellen gett årliga reallöneökningar för alla.

De är kritiska till de fackförbund som vill kringgå märket. Artikeln är undertecknad av Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Martin Linder, förbundsordförande Unionen, Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS.

”Men de vinster som de kortsiktigt tror att de kan uppnå för sina medlemmar borde inte vara tillräckliga för att de ska vilja medverka till att skapa kaos i lönebildningen och riskera den svenska modellen”, skriver de i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

– Är det nu överhuvudtaget möjligt att sätta ett lönenormerande avtal, säger han till TT.

Och om inte, befarar han en hotande lönespiral, en huggsexa om allt högre lönekrav.

– Och det är de som står längst ner på stegen som blir förlorarna, säger han.

IF Metall och systerfacken i industrin riskerar bli ett golv när de andra facken har krävt mer.

– Vi riskerar bli en trampolin för andra. Det kommer inte industriarbetarna att acceptera och då kräva kompensation i nästa lönerörelse, säger Ferbe.