Martin-K-webbledartopp

– Du ser inga miljöproblem med att vi äter för mycket kött i Sverige.
– Inte ser jag det, inte på det sättet.

Utdraget är ur en Eko-intervju med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och är faktiskt smått sensationellt. Sveriges landsbygdsminister går emot all vedertagen forskning, med en oförblommerad naturlighet som mest verkar dragen ur rockärmen där få fakta kan hämtas.

Produktionen av kött har ökat kraftigt och står i dag för omkring en femtedel av världens koldioxidutsläpp. Både FN och svenska Jordbruksverket, två instanser som studerat fakta, vill därför att vi minskar köttätandet för klimatets skull.

En normalsvensk äter i dag mellan 3-5 gånger mer animaliska proteiner än vad kroppen kan tillgodogöra sig. Det mesta går alltså ändå rakt igenom oss, men orsakar samtidigt stor negativ miljöpåverkan.

Bucht vill inte att politiker sätter upp pekpinnar för vad vi ska äta. Det är riktigt, att ge information är en bättre väg att gå. Men genom att helt förneka ett klart konstaterat miljösamband sällar sig Bucht till de ologiska klimatförnekare som ratar all vetenskap.

Det är ovärdigt en minister och vi kan bara hoppas att Sven-Erik Bucht läser på och sluter sina kunskapsluckor till nästa gång han får frågan om sambandet mellan miljöförstöring och överdriven köttkonsumtion.