Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Uppemot 90 människor som fastnade i en guldgruva i provinsen Mpumalanga i Sydafrika efter att huvudingången rasade samman har räddats, enligt gruvans ägare. Tre personer som uppges ha arbetat vid markytan när raset skedde saknas dock fortfarande.

Det är i nuläget oklart vad som orsakat olyckan, som inträffade strax före 9-tiden lokal tid.

Olyckorna i landets gruvindustri har blivit färre på grund av förbättrade säkerhetsrutiner och en vikande gruvproduktion med färre arbetare.

Men så sent som för två veckor sedan dödades fyra arbetare vid en brand i en platinagruva i närheten av Johannesburg.

– Vi är väldigt oroade över den fortsatta utvecklingen med arbetare som fastnar under jord, säger Erick Gcilitshana vid gruvarbetarnas centralorganisation, som uppmanar till ytterligare investeringar i säkerhetsåtgärder.

TT