Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Hur ska man närma sig ett barn i kris? Hur upptäcker man stress och sjukdom och vilka lagar och regler är det som gäller? Frågorna är många för volontärer som möter barn som är på flykt. En ny handbok ska räta ut frågetecknen.

Foto: Melker Dahlstrand

Christina Heilborn. Foto: Melker Dahlstrand

Av världens 60 miljoner flyktingar är hälften barn och förra året kom det 70 000 asylsökande barn till Sverige.

Att möta dem är en utmaning för många volontärer och därför har UNICEF Sverige nu tagit fram en handbok som ska räta ut många av frivilligarbetarnas frågetecken.

– Vi ser att behovet är mycket stort nu eftersom det finns många nyanställda och oerfarna som behöver konkreta råd och vägledning i mötet med barn på flykt, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Handboken heter ”Möta barn på flykt” och är skriven av barnläkaren Lars H Gustafsson.

Boken vänder sig främst till volontärer som vill veta hur man bemöter ett barn i kris och vill ha en översikt av vilka lagar och rättigheter som gäller, men också exempelvis hur man ska jobba med tolkar.

– Här finns ny forskning som kan ge både volontärer och anställd personal viktiga verktyg för att möta de här sårbara barnen på rätt sätt, säger Lars H Gustafsson i ett pressmeddelande.