STOCKHOLM 20131205 Tobias Baudin, fˆrste vice ordfˆrande LO, ‰ter semla och pratar valstrategi med Elisabeth Brandt Ygeman. Plats, LO-borgen. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Elisabeth Brandt Ygeman. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Halva förbundsstyrelsen i Handels har avgått under den femåriga kongressperioden. En väl balanserad styrelse i det kvinnodominerade förbundet förvandlades av slumpen till ett gubbvälde. Nu ändras reglerna för valen.

Handels kongressombud valde 2011  en förbundsstyrelse med flest kvinnliga ledamöter. De tog hänsyn till olika branschen i förbundet och geografisk fördelning vid valet av ledamöter.

Men några år senare hade hälften av dem lämnat sina uppdrag av olika anledningen. In trädde de personliga ersättarna. Ett förbund med 67 procent kvinnliga medlemmar hade efter ett par år en styrelse med 70 procent män.

Omsättningen i styrelsen har fortsatt, liksom förändringarna. Idag finns en överrepresentation från arbetarrörelsen. Två lokala LO-ombudsmän och en anställd i ABF finns bland de tolv ordinarie ledamöterna.

– Ja, det händer saker på fem år. En del byter yrke och har inte kvar sina fackliga uppdrag. Ett par av dem har gått vår ombudsmannautbildning och då säger stadgarna att man inte får sitta i förbundsstyrelsen, säger Elisabeth Brandt Ygeman, förbundssekreterare.

Lösningen är att valberedningens arbetssätt ändras omedelbart. Valberedningen, som tidigare enbart arbetat under kongressen, ska ta emot nomineringar under hela våren till förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Avdelningarna får möjlighet att föreslå.

För att kunna göra detta ska valberedningen väljas redan på Handels förbundsråd om ett par veckor.

Handels kommer också att ändra stadgarna. I framtiden ska valberedningen väljas på Kongressen och vara verksam under hela den femåriga kongressperioden. Den kommer att sättas i arbete när en ordinarie ledamot avgår under kongressperioden. Då ska inte längre den personliga ersättaren automatiskt gå in som ordinarie, utan ett val förrättas på nästkommande förbundsråd.

­– Förbundsrådet ska kunna ta ställning till vem som blir ordinarie. Om en kvinna med manlig personlig ersättare avgår är det inte säkert att han blir vald, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Valberedningen kommer i fortsättningen även att ta fram kandidater till övriga val, som avtalsdelegationer.

Rundgången i Handels styrelse

Valdes på förra kongressen 2011:
• Susanna Gideonsson (nu ordf., då 1:e vice ordf.)
• Tommy Tillgren (nu 1:e vice ordf., då 2:e vice ordf.)
• Melinda Hedström, Skellefteå, Kappahl
• Marie Söderqvist, Jönköping, Coop
• Sophia Andersson, Stockholm LO
• Tommie Hägg, Halmstad, Helens rör

Har slutat sedan förra kongressen:
• Lars-Anders Häggström, ordf.
• Anders Rydahl, Sundsvall, Menigo
• Therese Möller, Malmö, Ikea
• Annika de Klonia, Stockholm, Ica
• Jessica Samuelsson, Göteborg, Coop
• Daniel Tillgren, Västerås, Coop

Har blivit ordinarie sedan förra kongressen:
• Linda Palmetzhofer (2:e vice ordförande)
• Elin Westerberg, Malmö, Coop
• Martin Ångman, Stockholm, Coop
• Martin Karlsson, Göteborg, LO
• Per Lilja, Örebro, K-Rauta
• Rickard Vivallius, Hudiksvall, ABF