LO har hittills förgäves försökt få närvara vid ministrarnas exportresor. Regeringens val av länder, där många bryter mot fackliga rättigheter, gör det än mer angeläget, menar experterna på LO:s internationella enhet.

”Svensk handel ska vara fri och rättvis”, skrev näringsminister Mikael Damberg (S) och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en gemensam debattartikel för snart ett år sedan.

De båda markerade att det bör finnas en strategi för arbetstagares villkor när svenska företag handlar med länder där de mänskliga rättigheterna kränks.

Sedan dess har regeringen pekat ut 26 prioriterade länder där staten ska bidra för att öka exporten. 18 av dessa länder saknar antingen fackliga rättigheter eller så kränks dessa allvarligt, som Arbetet har visat i en kartläggning.

– I de länderna är det så klart extra viktigt att man sätter tryck på att rättigheterna för arbetstagarna förbättras, säger Loa Brynjulfdottir, chef för LO:s internationella enhet.

Ett stående krav från LO har varit att det ska finnas facklig representation på de handelsresor som görs i regeringens regi. Och enligt Loa Brynjulfsdottir så är man nu närmare det målet. 

– Vi har blivit lovade att vi ska få ingå i de här delegationerna. Men när det blir av vet vi inte.

Men redan i debattartikeln för nästan ett år sedan slogs fast att ”de fackliga organisationerna har en stående inbjudan att delta i det fortsatta arbetet med handelsfrämjande”. 

– LO har lyft att vi tycker det är rimligt att man visar upp den svenska partsmodellen som ett sätt att göra affärer, genom att det finns fackliga representanter med vid resorna. Vi kan bistå med viktiga erfarenheter, kunskap och kontakter, säger Susanne Lindberg Elmgren, utredare på LO:s internationella enhet.

Men hittills har LO:s representanter således fått stanna hemma när ministrar har rest till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kina, Colombia och Qatar.

Susanne Lindberg Elmgren menar att det fortfarande är oklart hur regeringen ska agera gentemot de länderna och andra med bristande mänskliga rättigheter.

– Vi väntar på besked och riktlinjer hur man tänker göra affärer med länder som till exempel Qatar och hur Sverige kan stödja svenska företag på plats att undvika delta i kränkningar i arbetslivet.

Ett steg framåt är emellertid, enligt Susanne Lindberg Elmgren, att de fackliga organisationerna samt Svenskt näringsliv före jul fick ingå i regeringens delegation till WTO:s tionde ministerkonferens.

Högst upp på dagordningen står nu för LO:s del ett krav på att få delta i regeringens nästa resa till Iran.

– I ett läge när stora länder står i kö för att få göra affärer i Iran så förstår jag att det kostar på att ta upp frågor om arbetstagares rättigheter. Men vi har uppvaktat regeringen om att man måste ta upp frågan om fängslade iranska aktivister. Vi förutsätter att man gör det, säger Susanne Lindberg Elmgren.

LÄS OCKSÅ:

18 av 26 exportländer antifackliga