VƒSTER≈S 20070214 Mejeridisken p ICA Grytan i V‰sterÂs. Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förbjud den hotfulla kunden att besöka stormarknaden, kräver Handelsanställdas skyddsombud. Det går inte, säger arbetsgivaren. Nu har skyddsombudet lämnat in en anmälan mot Ica Supermarket i Floda.

”På sätt och vis bra”, kommenterar Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer, som annars inte brukar jubla över att arbetsgivarna anmäls till Arbetsmiljöverket.

– Det är inte första gången problemet med hotfulla kunder är aktuellt. Arbetsgivarna har skyldighet att göra riskbedömningar och agera för att garantera medarbetarnas säkerhet – men ingen laglig möjlighet att avhysa de hotfulla kunderna, säger han.

Det är Handels regionala skyddsombud Jens Lindström som har gjort anmälan till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är att fallet med en kund som tidigare snattat och varit hotfull i höst har hamnat i tingsrätten, där en anställd vittnade mot kunden.

– I samband med det har den här hotfullheten eskalerat. Den anställda känner otrygghet och är rädd för den här personen. Jag tycker att det borde gå att förbjuda kunden att vara i butiken över huvud taget, men arbetsgivaren säger att det inte går. Jag vill höra vad Arbetsmiljöverket säger, förklarar Jens Lindström.

Arbetsgivaren Ica supermarket har försökt att agera och hjälpa medarbetaren med både krisstöd och larm i kassan. Kunden har fått veta att han inte är välkommen i butiken. Problemet är att när han struntar i det och ändå kommer in i butiken får man inte göra något.

– Det beror på att som lagen tolkas så är en butik näst intill en allmän plats, det här ska ha sin grund i ett ganska långsökt resonemang att om människor hindras från att vara i en butik så kan de riskera att svälta ihjäl om de skulle bo i glesbygd…Som sagt, långsökt, men så tolkas lagen i dag. Vi tycker att man i så fall borde ändra lagen, och i den här frågan är fack och arbetsgivare för en gångs skull rörande överens, säger Per Geijer.

STOCKHOLM 20130828 Per Geijer, s‰kerhetschef p Svensk handel, presenterar kartl‰ggning ˆver svinnet i svenska butiker. Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10070

Per Geijer. Foto: Jessica Gow/TT

Arbetsmiljöverket har möjlighet att svara på skyddsombudets anmälan med ett föreläggande eller förbud mot Ica Supermarket. Frågan är om det går att göra något, så länge lagen tolkas som hittills.

­– Jag tycker att lagen borde ändras. En alternativ väg kunde vara att domstolarna får möjlighet att utfärda personliga besöksförbud mot en hotad anställd på samma sätt som i misshandelsfall och liknande. Då får personen inte komma in i butiken när den hotade personen arbetar där, fortsätter Per Geijer.

LÄS OCKSÅ:

Kvinnor drabbas hårdare av hot och våld på arbetsplatsen