25 procent av arbetstiden på en vårdcentral går till administration, visar en studie av forskaren Anders Ivarsson Westerberg. I en uppsats visar Jessica Hoff att socialsekreterare inte får politikernas gehör när de påtalar sin övermäktiga administration.

Båda exemplen, hämtade från den partsgemensamma sajten Suntarbetsliv.se, visar att problemen med New Public Management inte alls är på väg att lösas.

New Public Management, NPM, kom till i ett försök att föra över industrins lönsamhetstänk till offentlig sektor.

Samma välfärd skulle utföras till lägre kostnader om arbetet marknadsanpassades. Personalen påtvingades ett administrativt beställar-utförarperspektiv.

Men att professionellt möta hjälpbehövande är inte detsamma som att öka produktionstakten av strumpor.

Förutom en gigantisk byråkrati har NPM endast skapat ett fokus på dem med ”lindriga” behov eftersom de är mest lönsamma.

Redan i Stefan Löfvens första regeringsförklaring lovades en översyn av NPM men alltför lite har hänt och en översyn är inte heller vad som behövs. Det är i stället dags att kasta ut hela NPM-teorin så vi kan återgå till den professionella insikten om att mänskliga behov inte kan inordnas i beställarenheter.