STOCKHOLM 2015-11-18 Anders Thornberg, S‰pochef vid onsdagens presskonferens om den hˆjda s‰kerhetsnivÂn.  TerrorhotnivÂn i Sverige hˆjdes p onsdagen frÂn tre till fyra p en femgradig skala. En man ‰r anhÂllen i sin frÂnvaro i utredningen som g‰ller fˆrberedelse till terrorbrott, uppger S‰po. Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Säpo jagar en man som misstänks ha förberett terrorbrott i Sverige.
Terrorhotnivån är höjd till den högsta hittills och polisen har skärpt bevakningen vid strategiska objekt.
Enligt Säpo och polisen finns ingen anledning till oro, men man manar till skärpt vaksamhet.

Säpo har öppnat en utredning om förberedelse till terrorbrott och en man är anhållen i sin frånvaro, uppger Säpochefen Anders Thornberg, som fattade beslutet om höjd hotnivå från tre till fyra på en femgradig skala.
– Säkerhetspolisen har tagit emot konkret underrättelseinformation som lett till att vi inlett en förundersökning om förberedelse till terroristbrott, säger Anders Thornberg vid en presskonferens.

Några uppgifter om mannen eller det planerade brottet lämnar inte Säpochefen, utan hänvisar till sekretess.
– Mannen som är anhållen i sin frånvaro söks intensivt och ska gripas.
– Förundersökningen bedrivs i Sverige, säger Anders Thornberg.

Hur informationen nådde myndigheterna berättar inte Säpo.
– Det är dels för att inte utsätta enskild individ för risk, dels för att inte avslöja våra metoder, säger Thornberg.

Det finns inga kända kopplingar till händelserna i Frankrike och Belgien, men dåden i Paris är en anledning i den sammanvägda bedömningen att höja hotnivån.
Ett annat skäl är att Sverige ses som ett legitimt mål av våldsbejakande islamister och att flera personer både har ”avsikt och förmåga” att begå terrorhandlingar, enligt Mats Sandberg, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).
– Det finns ett antal personer som bidrar till den hotbild vi har, säger Mats Sandberg.

Förundersökningen leds av chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål.
– Jag har inga kommentarer över huvud taget. Jag säger ingenting, säger hon till TT.

Polisen höjer bevakningen och är väl förberedd, enligt Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning (NOA).
– Vi har stärkt bevakningen på vissa platser och stärkt tillsynen på andra platser, säger Mats Löfving.

Beslutet om att höja terrorhotnivån baserades på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) där Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) finns representerade.
FRA kommenterar inte om hotnivån höjts på grund av information från myndighetens signalspaning.
– Säkerhetspolisen har flera verktyg varav ett av dem är FRA. Det är inte upp till FRA att bedöma vad de uppgifter vi lämnar leder till, säger FRA:s informationschef Anni Bölenius.

Frågor kring NCT:s bedömningar hänvisar FRA till Säpo. Även Försvarsmakten hänvisar till Säpo.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) vill inte kommentera förrän senare på onsdagskvällen. Inte heller statsminister Stefan Löfven uttalar sig.

Fakta: Terrorhotnivåerna

Följande nivåer finns
1. Inget hot. Inget hot har identifierats.
2. Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg.
3. Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd.
4. Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög.
5. Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög. Denna nivå har hittills inte använts.