VISBY 20150702 Miljˆpartiets bÂda sprÂkrˆr, utbildningsminister Gustav Fridolin samt klimat- och miljˆminister och vice stats≠minister ≈sa Romson p scenen i Almedalen under politikerveckan i Visby. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin. Foto: Henrik Montgomery/TT

Näringslivet kan göra mer för att skapa nya jobb snabbt i flyktingkrisens Sverige, anser Miljöpartiet och öppnar bland annat för sänkta lönekostnader. Unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund, eller som ännu inte behärskar svenska, behöver bättre hjälp att ta ett första steg in på arbetsmarknaden, skriver fyra tunga MP-företrädare på DN Debatt.

Ett resonemang går på att arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fack) anstränger sig mer för att hitta nya former som ger jobb åt fler: ”Det kan handla om sänkta lönekostnader.”
– Den typen av diskussion måste huvudsakligen föras mellan parterna, men vi kan göra en del, svarar språkröret Gustav Fridolin och exemplifierar med ännu mer skatteavdrag i rut-modellen utöver det som partierna kom överens om i migrationsförhandlingarna.

Svenskt Näringsliv tycker att nyanlända ska kunna konkurrera om jobben med lägre löner. Gustav Fridolin poängterar på DN Debatt att MP-linjen inte sammanfaller med arbetsgivareorganisationens förslag.
– Lönerna sätts inte av staten. Däremot kan staten göra insatser för lönekostnaden. I dag gör vi det genom olika former av instegsjobb, nystartsjobb mer mera. Men ofta har de modellerna varit rätt komplicerade och inte gett en bra effekt. Rut-avdraget är en enkel modell.