KONTORJOBB

Mer än hälften av de arbetsplatser som Arbetsmiljöverket nyligen synat visade sig ha för stressiga miljöer. Det konstateras i samband med avslutet i en landsomfattande kampanj kring ohälsosam stress.

Ont om personal, buller och bristande tid att möta barnens behov. Arbetsmiljöverket har precis avslutat en landsomfattande kampanj kring ohälsosam stress. Totalt granskades 1 600 arbetsplatser i en EU-initierad satsning. Inspektionerna visade att på över hälften av de granskade förskolorna fanns brister när det gäller att kartlägga risker och att upprätta handlingsplaner för att komma till rätta med den stressiga miljön.

Arbetsmiljöverket kom med krav på åtgärder på 55 procent av de synade arbetsplatserna – vid sidan av barnomsorgen även bland annat revisionsbyråer, vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Högst andel påpekanden fick hotell- och restaurangbranschen ta emot.
– Det är väldigt oroväckande att få inte jobbar mer med frågan eftersom vi måste få bukt med den arbetsrelaterade stressen om vi ska komma tillrätta med ohälsan. Det är viktigt att det finns ett system där man arbetar förebyggande, säger projektledaren Britt-Marie Henriksson.

Arbetsmiljöverket kommer under de närmaste månaderna att följa upp bristerna för att kontrollera att dessa åtgärdas.

Lena Hennel