LULE≈ 2015-10-09 De 19 eritreanska asylsˆkande som valts ut i enlighet med den omfˆrdelning som EU enats om anl‰nder med ett chartrar plan till LuleÂs flygplats, Kallax, p fredagen. Foto: Robert Nyholm / TT kod 11435

Foto: Robert Nyholm/TT

Norrtälje kommun, liksom flera andra kommuner i landet, har anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah.

Trycket har blivit hårt när så många ensamma flyktingbarn kommer, att kommunen inte anser sig klara av arbetet med att ta emot dem, skriver Norrtelje Tidning.

Socialsekreterarna hinner inte med att utreda ärendena, eftersom det saknas personal.

Förutom Norrtälje kommun har ytterligare åtminstone sex kommuner i Stockholmsområdet och även Hässleholms kommun i Skåne anmält sig själva för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Hässleholms kommun angav i sin anmälan att det råder brist på både gode män och boenden och att utredningar inför