Flyktingkrisen leder till stora utmaningar på EU-ländernas arbetsmarknad men i det långa loppet så kan migrationen bli ett stort plus för länderna, visar en rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

– Vi får inte glömma var flyktingströmmen kommer ifrån. Ett land som håller på att förstöras, försvinna. Ett land där hus efter hus raseras, sa Angel Gurría, OECD:s generalsekreterare och syftade på kriget i Syrien under en presskonferens i dag där organisationen presenterade sin årliga migrationsrapport.

Deras bedömning är att det kommer cirka en miljon flyktingar till EU i år, varav cirka 450 000 kommer att beviljas asyl.

– Det här är människor som kommer bli en del av vårt samhälle och därför är det viktigt att vi investerar i dem, sa Angel Gurría.

OECD uppmanar länderna att satsa mer på utbildningsprogram och framförallt språkkurser.

Kortsiktigt innebär dock ett ökande flyktingmottagande att utgifterna ökar. Hur det blir senare beror på hur väl länderna lyckas integrera flyktingar och migranter på arbetsmarknaden.

Enligt OECD har dagens flyktningar en betydligt bättre utbildning än tidigare. Antalet läkare och sjuksköterskor som migrerat till OECD-länderna har ökat med 60 procent sedan 2004. Trenden är att det håller på att skapas en globala arbetsmarknad för sjukvårdspersonal som lätt får jobb i andra länder. Europa med sin åldrande befolkning finns till exempel en växande efterfråga på läkare och sjuksköterskor.

Läget har ljusnat något för utlandsfödda på OECD-ländernas arbetsmarknad. Sysselsättningen för denna grupp ökade 1,3 procentenheter mellan 2011 och 2013. Arbetslösheten för utlandsfödda sjunker dock inte utan är fortfarande i genomsnitt 3,3 procent högre än för den inhemska befolkningen.

FAKTA: OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete utvärderar och jämför den ekonomiska utvecklingen och politiken i de 34 medlemsländer. Det tar fram faktamaterial men kommer också med förslag på vad de anser kan förbättras.

Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, USA och Storbritannien är några av medlemsländerna.

Källa: OECD