Under tisdagen tog Arbetsmiljöverket beslut om den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö. Den berör frågor som ohälsosam stress och arbetsbelastning, mobbning och hur konflikter ska hanteras.

Verket har i många år arbetat på att få till en ny föreskrift, eftersom de gamla reglerna i dessa frågor är inte uppdaterade sedan 90-talet. På senare år har man sett hur alltfler kvinnor drabbas av arbetssjukdomar av dessa skäl.

– Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt. Därför är det positivt att vi idag fattat beslut om en ny föreskrift, som sätter fokus på vikten av att minska ohälsan av de här orsakerna på våra arbetsplatser, säger verkets generaldirektör  Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Föreskriften understryker  arbetsgivarens ansvar för att personalen inte får för hög arbetsbelastning. Det förebyggande systematiska arbetet med riskbedömningar beskrivs som grundläggande för att kraven ska uppfyllas. Föreskriften fokuserar också på arbetsgivarens ansvar för hur arbetstiden förläggs, så att tid för återhämtning finns, inte minst vid nattarbete och oregelbundna arbetstider. Riskerna med det som brukar kallas ”gränslöst arbete”, med krav att alltid vara nåbar, poängteras också. För att tydligt visa att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen rekommenderas arbetsgivaren att skapa en policy kring frågan.

Samtidigt som den nya föreskriften träder i kraft försvinner tre gamla från 80- och 90-talen: en om arbetstider, en om kränkande särbehandling och en om omvårdnadsarbete i enskilt hem.

De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.