När ersättningen i a-kassan diskuteras ska man komma ihåg att de flesta som är anmälda som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen inte får någon ersättning alls.

Av dem som faktiskt får något har nio av tio fått nöja sig med mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. Det gäller alla som har tjänat över 18 700 kronor i månaden när de hade jobb.

Den 7 september höjs det taket så att inkomster upp till 25 025 kronor i månaden ersätts med 80 procent. Tekniskt sker det genom att den maximala ersättningen blir 910 kronor per dag under de första 100 dagarna, i stället för 680 kronor.

melkercitat– För att analysera hur det här slår har vi tillämpat de nya reglerna på redan gjorda, faktiska utbetalningar, säger Melker Ödebrink, kanslichef vid a-kassornas samorganisation (SO). Den andel av ersättningstagarna som får ut 80 procent av sin tidigare inkomst ökar från tio procent till 85 procent.

Taket i a-kassan har legat stilla sedan 2002. 2007 skärpte alliansregeringen dessutom villkoren för att få ersättning. Tillsammans med de hårdare krav för sjukpenning som infördes 2008 skulle detta stärka drivkrafterna för arbetslösa och sjuka att börja arbeta.

SCB:s statistik visar att den andel av de arbetslösa och sjuka som klassas som fattiga (lever på mindre än 60 procent av medianinkomsten)har ökat snabbt. 2002, då a-kassetaket höjdes senast, var 8,5 procent av de sjuka och arbetslösa fattiga. 2013 var det 33,4 procent, alltså nästan en fyrdubbling.

Att taket i a-kassan nu höjs räcker knappast för att vända den utvecklingen. De flesta arbetslösa uppfyller ju inte villkoren för att få ersättning.
– I juli i år var ungefär 350 000 personer anmälda som arbetslösa, säger Melker Ödebrink. Av dessa fick omkring 90 000 ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. A-kassornas marknadsandel är liten.

Siffran 90 000 gäller en enskild månad. SCB har räknat ut att takhöjningen den 7 september berör drygt 300 000 personer på årsbasis. I genomsnitt stiger deras inkomst med 2,7 procent till följd av reformen.

Det låter lite. Men för enskilda personer blir inkomstökningen förstås större. SCB visar att reformen ger mest till hushåll med låga inkomster. För den rikaste tiondedelen av hushållen betyder den nästan ingenting: Deras inkomster stiger med ynka 0,5 procent.

Mest ökar alltså ersättningen under de första 100 dagarna, då den högsta dagersättningen stiger med 230 kronor. Den som har haft en lön över 25 000 kronor i månaden kan i fortsättningen få 20 020 kronor i månaden före skatt vid arbetslöshet, mot 14 960 kronor i dag.

Men under de 100 första dagarna hinner många arbetslösa hitta ett nytt jobb. Omsättningen i gruppen korttidsarbetslösa är stor. Och när den samlade arbetslösheten nu sjunker, så är det främst de korttidsarbetslösa som får jobb.

En allt större del av arbetslösheten i Sverige består av personer utan gymnasieutbildning, utrikesfödda och funktionshindrade – grupper som blir kvar i arbetslöshet länge. För dem höjs den maximala dagpenningen bara med 80 kronor per dag. Ändå är det kanske den förbättringen som betyder mest.

– Vi har inte räknat på det, men det låter rimligt, säger Annica Wallerå vid SCB. Ju längre man är arbetslös, desto mer påverkas ens ekonomi. Och desto mer betyder ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen.

 

Så hög blir a-kassan

Den 7 september höjs den högsta dagsersättningen från a-kassan, som varit 680 kronor i 13 år. Här är de nya nivåerna:

Dag 1–100:
80 procent av lönen, men högst 910 kronor per dag

Dag 101–200:
80 procent av lönen, men högst 760 kronor per dag

Dag 201–300:
70 procent av lönen, men högst 760 kronor per dag

Dag 301 och framåt:
65 procent av lönen, men högst 760 kronor  per dag

En ersättningsperiod är normalt högst 300 dagar. Ersättningen från dag 301 gäller den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd (som betalas av Försäkringskassan).

DAGPENNING – NÅGRA EXEMPEL

Månadslön 20 000
Dag 1-100: 727 kr
Dag 101-200: 727 kr
Dag 201-300: 636 kr

Månadslön 23 000
Dag 1-100: 836 kr
Dag 101-200: 760 kr
Dag 201-300: 732 kr

Månadslön 25 000 eller mer
Dag 1-100: 910 kr (maximal ersättning)
Dag 101-200: 760 kr
Dag 201-300: 760 kr

 

LÄS OCKSÅ

Annelie Pesonen i Hedesunda får råd med lite mer. Foto: Pernilla Wahlman

• ”Det känns bra att taket höjs nu, det gör stor skillnad”
Arbetslösa Annelie Pesonen, Susanne Karlsson och Magnus Johansson om hur höjningen påverkar dem

• Inkomstförsäkringen blir billigare
Facken sparar stora pengar på att a-kassetaket höjs