Förhandla med Grekland, och hitta en socialt och ekonomiskt hållbar lösning på krisen! Kasta inte ut landet ur Eurozonen! Det skriver Europafacket ETUC i ett öppet brev till bland annat ledarna för EU-kommissionen, Europaparlamentet, Internationella valutafonden och EU-ländernas regeringar.

Det grekiska folket har röstat mot åtstramningar, arbetslöshet och fattigdom, skriver ETUC. Inte mot EU eller euron.

Nu är det dags att visa vad en europeisk union innebär, manar organisationen som framhåller att det behövs en politisk lösning, inte en teknisk, och att problemet inte får lämnas i händerna på Europeiska centralbanken.

 

Hela brevet (på engelska) finns här.