I höst kan det bli förbjudet att anställa sjuksköterskestudenter. Det kan få stora konsekvenser för Sveriges största sjukhus som i dag är beroende av elever för att klara sommarbemanningen.

Sjukhusen är desperata, säger Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet.

Sedan början på 2000-talet har det funnits ett undantag som gör att sjukhus tillfälligt kan anställa sjuksköterskestudenter som klarat utbildningens femte termin. Men efter påtryckningar från Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening påbörjade Socialstyrelsen 2014 en översyn av föreskriften, och överväger nu att upphäva undantaget.

– Vi håller på att se över föreskriften, och kommer troligen ta bort den efter sommaren, säger Hossein Kamali, utredare på Socialstyrelsens behörighetsenhet.

Enligt Vårdförbundet har systemet missbrukats kraftigt av arbetsgivarna, som i stället för att höja löner och göra yrket attraktivt, valt att täcka upp den bräckliga sommarbemanningen med studenter.

Ann Johansson

Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet

– Bristen på sjuksköterskor är så allvarlig att man tvingas stänga vårdplatser. Men i stället för att göra något åt det, släcker man bränder. Om sjuksköterskornas villkor inte förbättras, väntas vårdkaos nästa sommar. Och då finns det inga studenter att ta till, säger Ann Johansson.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under våren betonat vikten av att undantaget finns kvar just för att klara sommarbemanningen. Och trots vetskapen om att systemet är på väg att skrotas har flera av Sveriges största sjukhus valt att täcka upp årets sommarbemanning med studenter.

– Vi gör så i sommar – men jag vill poängtera att vi anställde våra studenter innan vi fick vetskap om Socialstyrelsens översyn, säger Inga-Lill Andersson, HR-chef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Men den har ju pågått sedan 2014?

– Ja, jag är medveten om det, säger Inga-Lill Andersson.

 Att sjuksköterskestudenter har haft möjlighet att tjänstgöra utan legitimation bygger på en gammal utbildningsmodell som garanterade att studenter vid termin fem hade tillräckliga kunskaper för att arbeta under handledning.

– Så ser det inte ut längre. I dag bestämmer skolorna själva hur de lägger upp undervisningen, och eleverna har därför inte alltid den kunskap som krävs för att arbeta vid termin fem, säger Hossein Kamali.