Parterna på den finländska arbetsmarknaden kom tidigt på måndagsmorgonen överens om ett nytt löneavtal. Det ger 16 euro, ca 160 kronor, eller minst 0,43 procent mer i månaden från nästa år. Under dagen sammanträder parternas styrelser för att ta ställning till avtalet.

Efter tuffa och långdragna förhandlingar kunde alltså parterna kort före klockan fem på måndagsmorgonen enas. För den som tjänar upp till ungefär 37 000 kronor i månaden blir det ca 160 kronor mer i månaden, för högre inkomster något mer.

Samtidigt föreslås arbetslöshetsförsäkringspremierna höjas för såväl arbetsgivare som arbetstagare med 0,5 procent, vilket äter upp en bit av de redan modesta löneökningarna.

Vad förhandlingarna handlat om är det så kallade arbets- och tillväxtavtal som framförhandlades på hösten 2013. Avtalet gav första året ett påslag om ca 200 kronor per månad och det andra året ett påslag med 0, 4 procent.

Hade man inte nått en överenskommelse under måndagen, skulle avtalet ha löpt ut natten till tisdag. Det hade i sin tur bäddat för branschvisa förhandlingar om runt 300 avtal, i stället för en central lösning.

På grund av Finlands ekonomiska situation stod det tidigt klart att det inte skulle komma att handla om stora lönelyft.

Akademikerna i Akava (motsvarar svenska Saco) och arbetsgivarna har under förhandlingen pläderat för en procentlinje, medan tjänstemännens STTK och landsorganisationen SAK velat ha rena europåslag.

SAK:s ordförande Lauri Lyly säger i en första kommentar att man genom att värna om påslag i euro lyckats fokusera på låg- och medelinkomsttagarnas köpkraft.

– Statsminister Sipiläs regering har redan meddelat, att man ska lindra beskattningen av låg- och medelinkomsttagare efter att den här löneuppgörelsen är i hamn.

– Lönepåslagen samt den skattesänkning regeringen förhoppningsvis genomför säkrar tillsammans låg- och medelinkomsttagarnas köpkraft, säger han.

Det aktuella avtalet rör omkring 1,8 miljoner löntagare. För att det ska bli giltigt måste alltså först parternas styrelser säga sitt.

Förutom landsorganisationen SAK har Arbetsgivarna i EK, Finlands Näringsliv, samt de kommunala arbetsgivarna alltså redan hunnit säga ja.

Akademikernas Akava sammanträder klockan elva och tjänstemännens STTK halv tolv, svensk tid.

Regeringen har inte haft något finger med i själva förhandlingarna. Däremot har den lockat med skattesänkningar om parterna kommer överens.

Sören Viktorsson