Läraren och rektorn som åtalats för arbetsmiljöbrott efter att en elev drunknat under simundervisningen frias. Tingsrätten anser inte att de vållade olyckan.

I mars 2013 drunknade en 13-årig pojke under en simlektion i Filipstad. Läraren som höll i undervisningen och skolans rektor åtalades för arbetsmiljöbrott. Åklagaren ansåg att de genom oaktsamhet orsakat elevens död. Han ansåg att simundervisningen inte borde ha genomförts med bara en lärare på tolv elever när fyra av dem inte var simkunniga, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Värmlands tingsrätt håller med åklagaren om att rektorn och läraren borde ha insett riskerna och ställt in simundervisningen om inte mer personal kunde närvara. De har därmed inte gjort vad de borde enligt arbetsmiljölagen, men tingsrätten friar dem ändå från ansvar för dödsfallet.

Obduktionen av pojken visade nämligen att han led av en hjärtsjukdom, och det kan inte uteslutas att det var den som ledde till att han drunknade. Varken läraren eller rektorn kände till sjukdomen. Tingsrätten konstaterar att eftersom det är oklart hur pojken hamnade i vattnet och hur hjärtsjukdomen påverkat dödsfallet kan det inte slås fast att de brister som läraren och rektorn gjort sig skyldiga till har orsakat dödsfallet. De frias därmed från ansvar.

 

Läs också: