WEB_INRIKES

Avtalet för SAS svenska piloter förlängs nu med en vecka i taget – så länge parterna inte kunnat enas. I Danmark blev ett nytt tvåårigt avtal klart på tisdagskvällen.

Avtalet för de svenska piloterna i flygbolaget SAS gick ut vid midnatt på tisdagen, men än finns inga tecken på en stundande konflikt.

– Avtalet har prolongerats, förlängts, medan förhandlingar pågår, säger Tommy Larsson, förhandlingschef på Svensk pilotförening.

Förlängningen rullar på en vecka i taget så länge inte någon av parterna säger upp avtalet, men som längst till den 1 juni.

– Det ger parterna utrymme att få lite ytterligare förhandlingsro för att hitta en lösning, säger Tommy Larsson.

SAS har tidigare pekat ut två områden som huvudfokus i förhandlingarna. Dels vill man ”förenkla” det nuvarande rätt omfattande och detaljerade avtalet. SAS-ledningen vill också ha större flexibilitet i pilotbemanningen. I dagsläget är den anpassad för sommarsäsongen, då bolaget har flest passagerare. Det skapar kostnader på vintern, när efterfrågan inte är lika hög.

Men pilotfacket vill inte uttala sig om var man står i de frågorna, eller när förhandlingarna kan gå i mål.

– Jag kan inte säga något mer i nuläget. Förhandlingarna får ha sin gång så får vi se var det bär vägen, säger Tommy Larsson.

Sent på tisdagskvällen tecknade SAS ett nytt tvåårigt avtal med Dansk pilotförening, som organiserar en tredjedel av piloterna i bolaget. I Danmark har företaget nått framgång med sin önskan om att renodla avtalsvillkoren. Det nya avtalet är på knappt 40 sidor – jämfört med den tidigare 238 sidor digra luntan.

Båda parter säger sig vara nöjda med det nya avtalet.

– Förhandlingarna har varit långdragna och tidvis intensiva, men hela tiden konstruktiva, säger Niels Møller på Dansk pilotförening.

Även i Norge pågår sedan december intensiva förhandlingar med pilotfacken om förändringar i det sextio år gamla avtalet. Precis som i Sverige och i Danmark löper det nuvarande avtalet ut, men fristen för förhandlingarna har förlängts med två månader.